Kalendar objavljivanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima 
Posebnog standarda statističkog izvješćivanja MMF-a

Datum posljednje promjene: 1. ožujka 2016.

Realni sektor Fiskalni sektor Financijski sektor Ekonomski odnosi s inozemstvom

 

Kategorija podataka

Periodičnost

Datumi objavljivanja u  2016. godini
REALNI SEKTOR   Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Nacionalni računi tromjesečno 4.
(4.tr./2015)
- - 7.
(1.tr./2016)
Indeks industrijske proizvodnje mjesečno

8.,31.
(01/2016),(02/2016)

29.
(03/2016)

30.
(04/2016)

30.
(05/2016)

Zaposlenost tromjesečno

23.
(4.tr./2015)

- -

24.
(1.tr./2016)

Nezaposlenost tromjesečno

23.
(4.tr./2015)

- -

24.
(1.tr./2016)

Plaće mjesečno 23.
(01/2016)
22.
(02/2016)
24.
(03/2016)
23.
(05/2016)
Indeks potrošačkih cijena  mjesečno 17.
(02/2016)
14.
(03/2016)
16.
(04/2016)
16.
(05/2016)
Indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima mjesečno 11.
(02/2016)
12.
(03/2016)
10.
(04/2016)
10.
(05/2016)
Stanovništvo godišnje - - - -Kategorija podataka

Periodičnost

Datumi objavljivanja u  2016. godini
FISKALNI SEKTOR   Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Operacije državnog sektora godišnje - - - -
Operacije središnje države  mjesečno 14.
(01/2016)
14.
(02/2016)
16.
(03/2016)
14.
(05/2016)
Dug središnje države tromjesečno 31.
(4.tr./2015)
- - 30.
(1.tr./2016)Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u  2016. godini
FINANCIJSKI SEKTOR   Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Bilanca monetarnih institucija mjesečno      31.       (02/2016)      29.       (03/2016)      31.       (04/2016)      30.       (05/2016)
Bilanca središnje banke mjesečno 14.
(02/2016)
14.
(03/2016)
16.
(04/2016)
14.
(05/2016)

Kamatne stope
- na lombardne kredite

mjesečno       7.       (02/2016)       7.       (03/2016)       7.       (04/2016)       7.       (05/2016)
Burza dnevno - - - -Kategorija podataka Periodičnost

Datumi objavljivanja u  2016. godini

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM   Ožujak Travanj Svibanj Lipanj
Platna bilanca tromjesečno 31.
(4.tr./2015)
- - 30.
(1.tr./2016)
Međunarodne pričuve i devizna likvidnost

Ukupne bruto međunarodne pričuve 

 

tjedno 1 4.
(26/02/2016)
11.
(04/03/2016)
18.
(11/03/2016)
25.
(18/03/2016) 

 

 

1.
(25/03/2016)
8.
(01/04/2016)
15.
(08/04/2016)
22.
(15/04/2016)

29.

(22/04/2016) 

 

 

6.
(29/04/2016)
13.
(06/05/2016)
20.
(13/05/2016)
27.
(20/05/2016) 

 

3.
(27/05/2016)
10.
(03/06/2016)
17.
(10/06/2016)
24.
(17/06/2016) 

 

Predložak "Međunarodne pričuve i devizna likvidnost"   mjesečno         31.       (02/2016)        29.       (03/2016)     31.       (04/2016)     30.       (05/2016)
Robna razmjena RH s inozemstvom mjesečno      11.       (01/2016)        8.       (02/2016)        10.       (03/2016)        9.       (04/2016)
Međunarodna investicijska pozicija

tromjesečno

31.
(4.tr./2015)
- - 30.
(1.tr./2016)
Inozemni dug  tromjesečno 31.
(4.tr./2015)
- - 30.
(1.tr./2016)
Valutni tečaj EUR/HRK (kraj razdoblja) mjesečno      30.         (03/2016)      29.         (04/2016)      30.         (05/2016)      29.         (06/2016)

U zagradi je navedeno razdoblje na koje se podaci odnose.

1 Podatak se objavljuje tjedno, svakog petka