EKONOMSKI I FINANCIJSKI PODACI ZA HRVATSKU

Datum posljednje promjene: 1. travnja 2016.

VAŽNA NAPOMENA: Nakon 1. travnja 2016. godine ova stranica na domeni old.hnb.hr se više neće ažurirati.

Ažurirani SDDS podaci redovno će se moći pratiti na novoj web stranici HNB-a (http://www.hnb.hr/statistika/sdds)


Kalendar objavljivanja podataka

Podaci prikazani na ovoj stranici u skladu su s Biltenom posebnih standarda Međunarodnoga monetarnog fonda (Dissemination Standards Bulletin Board - IMF DSBB). Potpunije objašnjenje statističkih standarda koje je Hrvatska prihvatila i ostale informacije nalaze se u Biltenu posebnih standarda.

[ Realni sektor | Fiskalni sektor | Financijski sektor | Ekonomski odnosi s inozemstvom | Stanovništvo ]

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

 

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

83.644 91.995

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 83.660 91.656

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010 milijuni kuna T, prosinac 2015. 80.345 88.025    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 69.529 75.799

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 69.866 75.952

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010 milijuni kuna T, prosinac 2015. 67.689 73.586    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 69.529 75.799

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 14.115 16.196

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 83.644 91.995

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)

 

Izvorni indeks  

indeks, 2010=100

M, veljača 2016.

95,5 85,4  

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2010=100

M, veljača 2016.

97,6 99,2

 

 

 

Trend 6

indeks, 2010=100

M, veljača 2016.

- -

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac 2015.

1.584

                    1.629

 

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, prosinac 2015.

304

                       297

 

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, siječanj  2015.

5.646

                   5.772

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks 2015=100, izvorni indeksi

M, veljača 2016.

98,2

                     98,5

 

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks 2010=100, izvorni indeksi

M, veljača 2016.

100,3     101,3

 

DSBB

FISKALNI SEKTOR         Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

  DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

G, 2014.

125.878.640 131.916.723

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

G, 2014.

138.217.247 139.532.184

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2014.

-12.338.607 -7.615.461

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2014.

5.264.132 4.854.674

 

 

 

Višak (+) /manjak (-)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

G, 2014.

-17.602.739 -12.470.135

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2014. 9.602.161 1.222.987
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2014. 31.908.407 10.145.015    
Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku tisuće kuna G, 2014. 22.306.246 8.922.028
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2014. 4.703.508 -3.548.107    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2014.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom tijeku

tisuće kuna

G, 2014.

143.481.379 144.386.858

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)  

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, siječanj 2016.

9.758.915 10.514.588

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, siječanj 2016. 10.296.914 12.554.799

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, siječanj 2016. -537.999 -2.040.211

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, siječanj 2016. 148.959 837.673

 

 

Višak (+) /manjak (-)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, siječanj 2016. -686.958 -2.877.884

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, siječanj 2016. -3.054.327 28.547

 

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, siječanj 2016. 621.159 -281.867

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, siječanj 2016. 3.675.486 -310.414

 

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, siječanj 2016. 2.988.528 -3.188.298    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, siječanj 2016. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, siječanj 2016. 10.445.873 13.392.472    

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 284.566,3 285.315,1

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, prosinac 2015. 166.770,7 167.575,7

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, prosinac 2015. 19.121,2 20.123,1    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2015. 18.795,3 19.815,5

 

 

             Krediti milijuni kuna T, prosinac 2015. 325,9 307,6    
Dugoročno milijuni kuna T, prosinac 2015. 147.649,5 147.452,6
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2015.. 94.224,1 93.473,6    
          Krediti milijuni kuna T, prosinac 2015. 53.425,3 53.979,1
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, prosinac 2015. 117.795,7 117.739,3    

 

 

Kratkoročno         

milijuni kuna T, prosinac 2015.. 62,7 73,7

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, prosinac 2015. 62,7 73,7

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2015. 0,0 0,0

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, prosinac 2015. 117.733,0 117.665,7

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, prosinac 2015. 68.125,6 68.033,2

                   Krediti

milijuni kuna T, prosinac 2015. 49.607,3 49.632,5

 

 

  Izdana jamstva središnje države           milijuni kuna T, prosinac 2015. 7.010,0 6.965,2
          Domaća milijuni kuna T, prosinac 2015. 3.009,6 2.817,1    
          Inozemna milijuni kuna T, prosinac 2015. 4.000,4 4.148,1
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, veljača 2016.

68.202,9 68.411,3

 

 

 

 

M4 

milijuni kuna

M, veljača 2016. 284.012,5 285.773,6

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, veljača 2016. 65.522,9 65.774,4

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, veljača 2016. 4.297,6 4.422,0

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, veljača 2016. 222.203,0 223.208,6

 

 

 

Inozemna aktiva (neto) 

milijuni kuna

M, veljača 2016. 89.313,9 92.277,3

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)             DSBB

 

Primarni novac 

milijuni kuna

M, veljača 2016.

65.855,4 65.007,5

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, veljača 2016.

0,0 0,0

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, veljača 2016.

726,4 141,0

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, veljača 2016.

1,7 1,7

 

 

 

Inozemna aktiva 

milijuni kuna

M, veljača 2016.

98.956,3 103.811,1

 

 

 

Inozemna pasiva 

milijuni kuna

M, veljača 2016.

9.278,1 14.718,3

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)             DSBB

 

na lombardne kredite 4/

u %, na god. razini

M, veljača 2016.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-e (u kunama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rok dospijeća 35 dana 

u %, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-e (u stranoj valuti)

 

   

 

 

- rok dospijeća 35 dana  u %, na god. razini M, studeni  2014. - -

 

 

- rok dospijeća 63 dana 

u %, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a - rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      - rok dospijeća 91 dan u %, na god. razini 1. ožujka 2016. 0,40 0,40    
    - rok dospijeća 182 dana u %, na god. razini 8. ožujka 2016. 0,45 0,50
    - rok dospijeća 364 dana u %, na god. razini 29. ožujka 2016. 0,99 0,99
      - rok dospijeća 728 dana u %, na god. razini 24. studeni 2015.

                      -

          -

   
  indeksirani u EUR            
      - rok dospijeća 91 dan u %, na god. razini 23. veljače 2016. 0,20 0,20    
      - rok dospijeća 364 dana u %, na god. razini 23. veljače 2016. 0,30 0,40    
  u EUR        
      - rok dospijeća 546 dana u %, na god. razini 10. veljače 2015.

1,95

            5,00

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica izdanih od strane Republike Hrvatske)

 

 

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga Bilten HNB  
  Platna bilanca DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

-389,9 3.922,5

 

 

 

Uvoz robe i usluga 

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

5.274,0 5.384,8

 

 

 

Izvoz robe i usluga 

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

4.438,2 8.678,5

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

-21,9 351,9

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

467,7 277,0

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

74,7 37,1

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

176,8 2.622,5

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

194,8 -242,0

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

63,1 78,0

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

73,0 487,8

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, prosinac 2015.

-102,0 2.329,2

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, veljača 2016. 12.986,1 13.557,6   DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka) (r)             

milijuni EUR

25. ožujka 2016.

13.612,3 13.607,0

 

 

   Zlato milijuni EUR

25. ožujka 2016.

0,0 0,0
   Devize milijuni EUR

25. ožujka 2016.

13.230,1 13.227,3
   Specijalna prava vučenja milijuni EUR

25. ožujka 2016.

381,9 379,3
   Pričuvna pozicija u MMF-u  milijuni EUR

25. ožujka 2016.

0,3 0,3
Trgovina robom DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, siječanj 2015.

-453,2 -534,7

 

 

Ukupni izvoz (p)

milijuni EUR

M, siječanj 2015.

737,4 916,5

 

 

Ukupni uvoz (p)

milijuni EUR

M, siječanj 2015.

1.190,5 1.451,2

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, prosinac 2015.

-34.566,5 -35.150,2 DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, prosinac 2015.

45.534,0 46.918,4    

Valutni tečaj  

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, ožujak 2016.

7,523703

7,620282

Tečajna lista HNB

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r) (p)

tisuće

G, 2014.

44.24.23836,4.236,44.236,4

4.2564.4.255

 

 


Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci

(r) revidirani podatak - pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska koristi opciju fleksibilnosti. 
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na lombardne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.
6  Vremenske serije trend-indeksa objavljuju se tri puta na godinu.

 

  

 
Hrvatska narodna banka

Ostale informacije:[ DSBB Home Page ]