FINANCIJSKA STABILNOST

ažurirano 8. veljače 2011.

Financijska stabilnost, tj. postizanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava zemlje, jedan je od glavnih ciljeva većine središnjih banaka na prostoru Europe, čak i kada taj cilj nije izrijekom propisan zakonima koji reguliraju djelatnost središnje banke. To je prije svega zato što je u suvremenom gospodarstvu nezamislivo ostvarenje uobičajenih ciljeva monetarnih vlasti – niske inflacije i nezaposlenosti uz visok gospodarski rast – bez razvijenoga i stabilnoga financijskog sustava kroz koji se utjecaj mjera monetarne politike djelotvorno prenosi na sve gospodarske sektore.

Polje djelovanja središnje banke na postizanju i očuvanju financijske stabilnosti uvelike se razlikuje od zemlje do zemlje, te ovisi o zakonodavnom i institucionalnom okviru kao i o tradiciji financijskog sustava unutar kojeg ona djeluje. U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim europskim zemljama, središnja banka (Hrvatska narodna banka, HNB) nema zakonski mandat za izravno djelovanje na polju financijske stabilnosti, ali postizanje i očuvanje stabilnosti hrvatskoga financijskog sustava važan je prioritet u njezinu djelovanju.

Uz HNB, o financijskoj stabilnosti u Republici Hrvatskoj izravno brinu i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Uprava za financijski sustav Ministarstva financija Republike Hrvatske (MFRH). Međutim, stabilnost hrvatskoga financijskog sustava uvelike ovisi i o radu brojnih drugih javnih i privatnih institucija kao što su, primjerice, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB), Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), Financijska agencija (Fina), Središnji registar osiguranika (Regos), Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Tržište novca Zagreb (TNZ), Zagrebačka burza (ZSE) i mnoge druge.

Kako bi mogao pravodobno djelovati s ciljem očuvanja financijske stabilnosti zemlje, HNB neprekidno prati i analizira događaje i procese koji na nju utječu. Od lipnja 2008. godine objavljuje publikaciju "Financijska stabilnost", koja se nastavlja na prijašnju publikaciju "Makrobonitetna analiza". HNB objavljuje i druge stručne i znanstvene radove koji su izravno ili neizravno povezani sa stabilnošću financijskog sustava u kolekciji svojih povremenih publikacija "Pregledi HNB-a" i "Istraživanja HNB-a".

 

 

reference
publikacije (HNB)
Financijska stabilnost
Makrobonitetna analiza
Povremene
Istraživanja o financijskoj stabilnosti
ostale
MMF: Global Financial Stability Report
ESB: Publications on Financial Stability
BIS: Financial Stability Institute Publications
FSF: Financial Stability Forum Publications