ČLANCI

ažurirano 15. rujna 2004.

Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7.srpnja 2012.

15. rujna 2004., Jutarnji list

Ograničavanje visine kamatnih stopa

26. ožujka 2004., Globus

Odgovorni pristup ekonomskoj politici