makrobonitetna analiza

Publikacije:

Makrobonitetna analiza

međunarodna investicijska pozicija

vidi  kreditni rejting


međunarodne financijske institucije

Putokazi:

Međunarodne financijske institucije

članstvo HNB-a u međunarodnim financijskim institucijama i organizacijama :
Banka za međunarodne namire


međunarodne transakcije

Propisi:

Odluke iz područja statistike


Međunarodni monetarni fond

Suradnja s MMF-om

International Monetary Fund


međunarodne pričuve
Monetarna politika:

Međunarodne pričuve

 

minimalna adekvatnost kapitala
Propisi:

Zakon o bankama

vidi adekvatnost kapitala


minimalni iznos temeljnog kapitala

Publikacije:

Bilten o bankama

Propisi:

Zakon o bankama
Odluke iz područja nadzora i kontrole banaka

vidi temeljni kapital banke    temeljni kapital HNB-a


mjere za poboljšanje stanja u banci
Propisi:

Zakon o bankama
Odluke iz područja nadzora i kontrole banaka


mjenjači (ovlašteni)
Propisi:

Zakon o deviznom poslovanju

Poslovanje ovlaštenih mjenjača

monetarni instrumenti
Monetarna politika:

Pregled instrumenata i mjera monetarne i devizne politike


monetarni i kreditni agregati

Publikacije:

Bilten:
  Informacija o gospodarskim kretanjima 
PDF
  Tromjesečno izvješće 
PDF

Godišnje izvješće