PRISTUPANJE EU/EMU

24. studenoga 2014.

Općenito o Europskoj uniji
  • Povijest EU
  • Proširenja EU
  • Ekonomska i monetarna unija

Povijest EU

Povijesni put današnje Europske unije započinje 1951. godine osnivanjem Europske zajednice za ugljen i čelik (European Coal and Steel Community - ECSC) na prijedlog Roberta Schumana, tadašnjeg francuskog ministra vanjskih poslova. Prve države članice bile su Francuska, SR Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. Osnovni cilj bio je potaknuti suradnju Francuske i Njemačke te na taj način smanjiti opasnost izbijanja novog rata. Suradnja se pokazala dobrim načinom prevladavanja međusobnih napetosti, pa su 1957. godine u Rimu potpisani ugovori kojima su osnovane Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom), čime je suradnja proširena na nova područja. 1967. godine ECSC, EEZ i Euratom spojili su se u Europsku zajednicu (EZ). Sljedeće godine na području EZ-a uspostavljena je carinska unija. Ukinute su preostale carinske pristojbe za trgovinu unutar EZ-a, a uvedena je i zajednička carinska tarifa prema ostatku svijeta.

Proširenja EU

Pred svaku državu koja se želi pridružiti europskoj obitelji postavljeni su određeni uvjeti koje prethodno mora ispuniti. Ti su uvjeti utvrđeni na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu u lipnju 1993. godine. Najvažniji uvjeti koje država kandidat treba ispuniti jesu funkcioniranje institucija za promicanje ljudskih prava, prava manjina, pravne države i demokracije. Kako bi država bila pripremljena na snažnu konkurenciju nakon što pristupi EU, mora ojačati djelovanje vlastitog tržišnog gospodarstva, ali i dokazati sposobnost provedbe političkih, ekonomskih i monetarnih zadataka koje članstvo u EU donosi.

[Nemate instaliran FLASH plug-in!]

Izvor: ESB

 

Ekonomska i monetarna unija

Ekonomska i monetarna unija (Economic and Monetary Union – EMU) naziv je procesa harmoniziranja ekonomskih i monetarnih politika država članica EU radi uvođenja zajedničke valute – eura. U nizozemskom gradu Maastrichtu, u veljači 1992. godine potpisan je Ugovor o Europskoj uniji, kojim su utvrđeni uvjeti koje će države članice morati zadovoljiti ako žele pristupiti Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Uvjeti za pristupanje EMU prošireni su u reviziji Ugovora u Lisabonu 2007. godine (Lisabonski ugovor odnosno Ugovor o funkcioniranju Europske unije). Povijesno gledajući, tri su faze procesa uvođenja eura:

Prva faza EMU

1. srpnja 1990.

Druga faza EMU

1. siječnja 1994.

Treća faza EMU

1. siječnja 1999.