PRISTUPANJE EU/EMU

 

Općenito o Europskoj uniji
 • Povijest EU
 • Proširenja EU
 • Ekonomska i monetarna unija
Institucionalni ustroj i uloga središnjih banaka u Europskoj uniji
 • Europska središnja banka, Europski sustav središnjih banaka i Eurosustav
 • Nacionalne središnje banke kao dio ESSB-a i Eurosustava
Republika Hrvatska i Europska unija
 • Pregovori Republike Hrvatske s EU
 • Pregovori po poglavljima u nadležnosti HNB-a
  • Sloboda kretanja kapitala (Poglavlje 4)
  • Financijske usluge (Poglavlje 9)
  • Ekonomska i monetarna politika (Poglavlje 17)
  • Financijski nadzor (poglavlje 32)
 • Pretpristupni fondovi Europske unije
 • Hrvatska narodna banka nakon pristupanja EU
Euro
 • Kriteriji za uvođenje eura
 • Članice Ekonomske i monetarne unije
 • Međunarodna uloga eura
 • Republika Hrvatska i euro