KAMATNE STOPE

ažurirano 30. listopada 2015.

Aktivne kamatne stope

  • na lombardni kredit: 2,5%
  • na kratkoročni kredit za likvidnost:
    • do 3 mjeseca: 3,5%
    • dulje od 3 mjeseca: 4%

Pasivne kamatne stope

  • na sredstva položenoga novčanog depozita kod HNB-a: 0%

Eskontna stopa: 3%

 

Naknade

  • za nedovoljno izdvojeni / neodržavani iznos obvezne pričuve: 8%

Navedene aktivne i pasivne kamatne stope, naknade i eskontna stopa regulirane su Odlukom o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke (NN, br. 115/2015.) i iskazane su na godišnjoj razini.

 

Kretanje kamatnih stopa

Duže vremenske serije (Statistički pregled):

 

 

 

REFERENCE

PUBLIKACIJE
  Redovne

  Povremene

PROPISI:
 Odluke
MATERIJALI MMF-a