MONETARNA POLITIKA U POVREMENIM PUBLIKACIJAMA HNB-a

ažurirano 30. srpnja 2008.
 

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj
Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger
 I - 21 srpanj 2008.
International Business Cycles with Frictions in Goods and Factors Markets
Ivo Krznar
W - 17 June  2008
 
Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru?
Evan Kraft
I - 19 svibanj 2007.
 
Microstructure of Foreign Exchange Market in Croatia
Tomislav Galac, Ante Burić and Ivan Huljak
studeni  2006.
 
Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa
Andreja Pufnik i Davor Kunovac
listopad 2006.
 
Anketa pouzdanja potrošača u Hrvatskoj
Maja Bukovšak
siječanj 2006.
 
Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom na ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska?
Michael Faulend, Davor Lončarek, Ivana Curavić i Ana Šabić
svibanj 2005.
 

Novi kompozitni indikatori za hrvatsko gospodarstvo: prilog razvoju domaćeg sustava cikličkih indikatora
Saša Cerovac
travanj 2005.
 

Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU
Danijel Nestić
rujan 2004.
 
Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIIW-u
Evan Kraft i Tihomir Stučka
rujan 2002.
 
Deset godina tranzicije
Središnje bankarstvo u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim državama (uključujući baltičke država)
Warren Coast i Marko Škreb
lipanj 2002.
 
Vremenska konzistentnost i pozitivna teorija monetarne politike - teoretski temelji institucionalnog ustroja središnje banke
Maroje Lang
siječanj 2002.
 
Value at Risk (Rizičnost vrijednosti)
Teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom
Dražen Mikulčić
kolovoz 2001.
 
Nelikvidnost: Razotkrivanje tajne 
Velimir Šonje, Michael Faulend, Vedran Šošić
svibanj 2001.
 
The Monthly Transaction Money Demand in Croatia
by Ante Babic
September 2000
 
Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja  u Srednjoj  Europi: Povezanost  poslovnih ciklusa  Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske
Velimir Šonje i Igeta Vrbanc
lipanj 2000.
 
Hrvatska u drugoj fazi tranzicije, 1994. - 1999.
Velimir Šonje i Boris Vujčić
lipanj 2000.
 
Visoka razina cijena u Hrvatskoj - Neki uzroci  i posljedice
Danijel Nestić
ožujak 2000.
 
Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj: Pogled iznutra
Marko Škreb
rujan 1998.
 
Capital  Markets Development in Croatia
by Velimir Šonje
December 1996