Kune i lipe, kovani novac Republike Hrvatske

          

Numizmatička  izdanja: Kompleti kovanog novca

Odluke:

Hrvatska narodna banka izdala je kovani novac u apoenima od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa i 1, 2, 5 i 25 kuna. Kovani novac od 25 kuna pripada kategoriji prigodnoga optjecajnoga kovanog novca.

Kovanice su izrađene od raznih kovina i slitina, razlikuju se po težini, promjeru i debljini pločice, a obod je na lipama gladak i samo je na kunama nazupčan.

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izađen je od dvodijelne kovine (jezgra + prsten), a obod mu je gladak.  

Na licu svih apoena kovanica lipa i kuna nalazi se u gornjem dijelu polukružno natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a dolje je u sredini državni grb u polukrugu pletera (osim kod 1 i 5 lipa) i u vijencu na kunama (maslina i žito na 1 kuni, hrast i lovor na 2 i 5 kuna). Oznaka nominale vrijednosti smještena je na lipama na podlozi od lipine grančice s listovima i cvjetovima, a na kunama je podloga lik kune u trku nadesno. Ispod brojke i podloge smješten je naziv novca (KUNA ili LIPA). 

25 kuna s lica nosi motiv koji obilježava određenu prigodu izdanja. 

Na naličju svih apoena lipa i kuna nalazi se, uz godinu kovanja, slika biljke (na lipama) ili životinje (na kunama), na neparnim godištima (počevši od 1993.) s hrvatskim ili na parnim godištima (počevši od 1994.) s latinskim nazivom prikazanog predstavnika flore ili faune. 

Kovani novac od 1 kune s oznakom godine kovanje "1994." ima istaknutu, u gornjem polukrugu, dodatnu godinu "1999." kojom je obilježena 5. obljetnica uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

Kovani novac od 1 kune s oznakom godine kovanja "2004." ima istaknutu ispred oznake godine kovanja i godinu "1994." i to na sljedeći način: "1994.-2004.". Navedenom oznakom Hrvatska narodna banka obilježava 10. obljetnicu uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se  brojčana  oznaka nominale vrijednosti "25". Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica, okrenuta nadesno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca grb je Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena, lijevo od  grba, položena je lovorova grančica u cvatu, a desno  grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA".

Rubovi kovanica, prikazi biljaka i životinja, slova i brojke su u mat izvedbi, na sjajnoj podlozi osnovne plohe.

 

Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske   PDF
(NN, br. 37/1994.)
Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske   PDF
(NN, br. 44/1994.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike  PDF
(NN, br. 68/1994.)
Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe   PDF
(NN, br. 37/1994.)
Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa   PDF
(NN, br. 37/1994.)
Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca   PDF
(NN, br. 47/1995.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca   PDF
(NN, br. 47/1995.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca  PDF
(NN, br. 47/1995.)
Odluka o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnim za promet   PDF
 
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."   PDF
(NN, br. 18/2015.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014."   PDF
(NN, br. 51/2014.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."   PDF
(NN, br. 45/2013.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2012."   PDF
(NN, br. 104/2012.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010."   PDF
(NN, br. 34/2010.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2009."   PDF
(NN, br. 18/2009.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2008."   PDF
(NN, br. 32/2008.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2007."   PDF
(NN, br. 11/2007.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2006."   PDF
(NN, br. 18/2006.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2005."   PDF
(NN, br. 13/2005.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2004."   PDF
(NN, br. 51/2004.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2003."   PDF
(NN, br. 25/2003.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2002."   PDF
(NN, br. 17/2002.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2001."   PDF
(NN, br. 13/2001.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2000."   PDF
(NN, br. 64/2000.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999."   PDF
(NN, br. 17/1999.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999."   PDF
(NN, br. 38/1999.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998."   PDF
(NN, br. 80/1998.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1997."   PDF
(NN, br. 49/1997.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1996."   PDF
(NN, br. 38/1996.)
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1995."   PDF
(NN, br. 47/1995.)