KUNE I LIPE, KOVANI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

Prigodni optjecajni kovani novac Republike Hrvatske od 25 kuna

 

Tehničke karakteristike standardizirane za sva izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna

SASTAV KOVINA
Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra je izrađena od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

PROMJER I TEŽINA
Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu promjer opisane kružnice iznosi 32 milimetara. Masa je ovoga prigodnog novca 12,75 grama. Jezgra ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

 

NALIČJE
Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kunaU središnjem dijelu jezgre nalazi se brojčana oznaka nominalne vrijednosti "25". U konture brojaka ukomponiran je prikaz kune zlatice u pokretu nadesno. U donjem je srednjem dijelu prstena grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je lovorova grančica u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Na gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA".
 
Republika Hrvatska članica Europske unije, 1. VII. 2013.
Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013.Unutar jezgre kovanog novca prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset i sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. Postojeća arhitektura pčelinjih saća dograđena je novom, dvadeset i osmom ćelijom, unutar koje je podloga u obliku kvadratića na koji je položena zvjezdica, simbolizirajući na taj način završni čin pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nove, dvadeset i osme članice. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE". U donjem središnjem dijelu prstena ispisan je datum "1. VII. 2013."

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011.
Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011.Unutar jezgre kovanog novca prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset i sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. U donjem polukrugu, uz konstrukciju pčelinjih saća, prikaz je kvadrata, simbola Republike Hrvatske, koji je na putu da postojeću konstrukciju pčelinjih saća dogradi dvadeset i osmom ćelijom, u koju će stupiti kao zvjezdica, nova punopravna članica Europske unije. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst "UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI". U donjem središnjem dijelu prstena ispisan je datum "9. XII. 2011."
Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010.
Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010.Unutar jezgre kovanog novca prikaz je službenog amblema skupa na kojemu je prikaz panorame grada Zagreba, s natpisom u dva retka "ZAGREB" i "2010". Kružno, unutar prstena, u dva retka ispisan je tekst "GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ" i "EBRD Annual Meeting and Business Forum". U donjem središnjem dijelu prstena prikaz je amblema Europske banke za obnovu i razvoj.
Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji, 18. VI. 2004.
Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji, 18. vi. 2004.Unutar jezgre kovanog novca smješten je prikaz dvaju kvadrata koji simboliziraju Republiku Hrvatsku i postavljeni su jedan iznad drugog s povezanim vrhovima, a njihove rubove u dinamičnoj kretnji tvore tri linije simbolizirajući pleter, povijesnu hrvatsku ornamentiku.
Linije u desnom vrhu donjega većega kvadrata nisu spojene i simboliziraju otvorenost Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, tvoreći ujedno prijelaz u prsten kovanog novca, unutar kojeg je postavljeno dvanaest zvjezdica, simbola Europske unije, protkanih trima linijama - hrvatskim pleterom, što iskazuje nakanu Republike Hrvatske da postane sastavni dio Europske unije. U sredini, uz donji rub, istaknut je datum "18. VI. 2004.", omeđen s lijeve strane kvadratićem, a s desne zvjezdicom. U nastavku datuma, s lijeve na desnu stranu ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA KANDIDAT ZA ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI", koji zatvara krug na kovanom novcu.
 
10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002.
10. Obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, 15. 1. 1992. - 15. 1. 2002.U središnjem dijelu jezgre kovanog novca prikaz je reljefa Republike Hrvatske, preko kojeg su istaknute vodoravne i okomite blago zaobljene linije koje simboliziraju paralele i meridijane planeta Zemlje, tvoreći prikaz pojave Republike Hrvatske kao samostalne države na svjetskom globusu. Centralno, uz donji rub, istaknuti su datumi "15. 1. 1992. - 15. 1. 2002.". U nastavku istaknutih datuma, zatvarajući krug na kovanom novcu, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst "10 OBLJETNICA MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH".
2000.
2000.Unutar jezgre prikazan je fetus kao univerzalni simbol ljudskog života, koji je središnjica tisućljeća koje završava i novog tisućljeća, a to je simbolizirano prikazom niza zraka na jezgri i prstenu. U donjem srednjem dijelu prstena istaknuta je godina "2000."
Euro
EuroU središnjem je dijelu prikaz slova "E", početnog slova naziva nove novčane jedinice – eura. Preko slova raspršen je roj dvanaest različito stiliziranih zvjezdica, koje simboliziraju članice Europske monetarne unije. Između donjeg ruba slova i donjeg ruba dvanaesterokuta istaknuta je godina "1999."

EXPO-Lisabon, 1998.
Expo-Lisabon, 1998.U središnjem je dijelu prikaz modela starohrvatskog broda falkuše iz XI. i XII. stoljeća. Unutar prstena, u njegovu donjem polukružnom dijelu, nalazi se niz vodoravnih linija, koje simboliziraju morsku površinu. U gornjem dijelu prstena ispisan je tekst "EXPO-LISABON 1998."
Primanje Republike Hrvatske u OUN
Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih narodaNa jezgri i prstenu nalazi se prikaz znaka Organizacije ujedinjenih naroda, s tim da je unutar jezgre smješten plošni prikaz planeta Zemlje, s posebno istaknutim reljefnim prikazom Republike Hrvatske. Prikaz u jezgri uokviren je stiliziranim maslinovim grančicama, položenima unutar prstena kovanog novca. Iznad znaka, u dva retka, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA U O.U.N." te nadnevak primanja Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda "22.V.1992.". Ispod znaka, u srednjem dijelu prstena kovanog novca, uz donji rub ispisana je brojčana oznaka godine kovanja "1997.".
Prvi kongres hrvatskih esperantista
Prvi kongres hrvatskih esperantistaU središnjem dijelu jezgre nalazi se prikaz simbola Kongresa, elipsaste kružnice unutar koje je smješteno, u dva okomita stupca, osam izduženih romboida usmjerenih vrhovima jedan prema drugome. U lijevom je stupcu pet romboida, od kojih su prvi, treći i peti ispunjeni okomitim linijama. U desnom su stupcu tri romboida ispunjena okomitim linijama. Svih osam romboida, koji simboliziraju crvena i bijela polja povijesnoga hrvatskoga grba, povezano je tako da tvori veliko slovo "E" (tj. esperanto). U srednji dio donje kružne površine prstena položen je istovjetni romboid, s lijeve strane kojega počinje tekst ispisan kružno unutar prstena "UNUA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ". Tekst završava s desne strane romboida. U drugom, unutarnjem kružnom retku plohe prstena ispisan je tekst "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA", koji razdvaja brojčana oznaka godine kovanja "1997.", položena u srednji dio, iznad izduženog romboida.
 
Hrvatsko podunavlje
Hrvatsko podunavljeNa plohi kovanog novca prikazana je zemljopisna karta hrvatskog Podunavlja s oznakama hrvatskih gradova i rijeka te ucrtanim granicama Republike Hrvatske i susjednih država. Podlogu zemljopisne karte čini površina kvadratnog oblika, koja je unutar granica Republike Hrvatske protkana kvadratićima, simbolom države Hrvatske. Uz lijevu stranicu kvadratne podloge počinje, a nastavlja se uz donju stranicu, natpis "HRVATSKO PODUNAVLJE". Uz desnu stranicu kvadratne podloge označena je godina kovanja "1997."

Numizmatička izdanja: Kompleti kovanog novca

 

Kune i lipe | 1 lipa | 2 lipe | 5 lipa | 10 lipa | 20 lipa | 50 lipa | 1 kuna | 2 kune | 5 kuna | 25 kuna