STATISTIČKI PODACI O REGISTRIRANIM KRIVOTVORENIM NOVČANICAMA KUNA
u razdoblju srpanj - prosinac 2005.

17. siječnja 2006.

Od srpnja do prosinca 2005. registrirano je ukupno 2.897 komada krivotvorenih novčanica. Podaci za drugu polovicu 2005. upućuju na porast registriranih krivotvorenih novčanica za 57,7% u odnosu na prvu polovicu 2005.
Usporedba ukupnog broja krivotvorenih novčanica registriranih u 2005. i 2004. godini pokazuje da je tijekom 2005. povećan broj registriranih krivotvorina za 105,7%. Tijekom 2005. ukupno su registrirana 4.734 komada krivotvorenih novčanica, dok je u 2004. registriran 2.301 komad krivotvorenih novčanica.

U nastavku se daje pregled registriranih krivotvorenih novčanica u razdoblju srpanj – prosinac 2005. po apoenima:

 

Apoen 1000 500 200 100 50 20 10 5 Ukupno
Količina 154 498 1.357 625 236 15 12 0 2.897
Postotak 5,3 17,2 46,9 21,6 8,1 0,5 0,4 0 100,0


U drugoj polovici 2005. u odnosu na prvu polovicu 2005. evidentiran je porast registriranih krivotvorina kod apoena od 1000 kuna za 22%, od 500 kuna za 40%, od 200 kuna za 26%, od 100 kuna za 551% i od 50 kuna za 81%.

Na osnovi navedenih podataka, a uzevši u obzir da je koncem prosinca 2005. u optjecaju bilo 109,8 milijuna komada novčanica, može se ustvrditi da je na 1,0 milijun komada originalnih novčanica u optjecaju tijekom razdoblja srpanj – prosinac 2005. registrirano 26 komada krivotvorenih novčanica.
Registrirane krivotvorene novčanice u 99% slučajeva izrađene su postupkom skeniranja i ispisa na pisaču u boji.
Postupkom vještačenja krivotvorenih novčanica utvrđeno je da krivotvoritelji sve češće pokušavaju imitirati, osim klasičnog ispisa crteža, i neka posebna obilježja novčanica, poput vodenog znaka, kinegrama, zaštitne niti i prelijevajuće boje.
S obzirom na navedeno, Hrvatska narodna banka poziva građane, a osobito institucije i tvrtke koje posluju s gotovim novcem, na pojačani oprez i dosljednu primjenu postupka provjere autentičnosti novčanica.
Napominjemo da Hrvatska narodna banka raspolaže edukativnim materijalima o zaštitnim obilježjima novčanica kuna koje će dostaviti svim pravnim osobama na njihov zahtjev. Na zahtjev zainteresiranih institucija koje posluju s gotovim novcem, a radi edukacije o postupku provjere autentičnosti novčanica, Hrvatska narodna banka organizira i posebne seminare. Zahtjevi se mogu dostaviti na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija trezora, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.