STATISTIČKI PODACI O REGISTRIRANIM KRIVOTVORENIM NOVČANICAMA KUNA
u razdoblju srpanj - prosinac 2006.

15. siječnja 2007.


Od srpnja do prosinca 2006. registrirano je ukupno 313 komada krivotvorenih novčanica. Podaci za drugu polovicu 2006. ukazuju tako na pad registriranih krivotvorenih novčanica u odnosu na prvu polovicu 2006., u kojoj je registrirano 854 komada krivotvorenih novčanica.
Usporedba ukupnog broja krivotvorenih novčanica registriranih u 2006. i 2005. godini pokazuje značajno smanjenje broja registriranih krivotvorina tijekom 2006. godine.
Tijekom 2006. ukupno je registrirano 1.167 komada krivotvorenih novčanica, dok je u 2005. registrirano 4.734 komada krivotvorenih novčanica.

U nastavku se daje pregled registriranih krivotvorenih novčanica u razdoblju srpanj – prosinac 2006. po apoenima:

 

Apoen 1000 500 200 100 50 20 10 5 Ukupno
Količina 49 45 99 49 34 25 12 0 313
Postotak 15,7 14,4 31,6 15,7 10,9 8,0 3,8 0 100,0

 


Na osnovi navedenih podataka, a uzevši u obzir da je koncem prosinca 2006. u optjecaju bilo 123,9 milijuna komada novčanica, može se ustvrditi da je na 1,0 milijun komada originalnih novčanica u optjecaju tijekom razdoblja srpanj – prosinac 2006. godine registrirano 3 komada krivotvorenih novčanica.

Registrirane krivotvorene novčanice u 99% slučajeva izrađene su postupkom skeniranja i ispisa na pisaču u boji.
Postupkom vještačenje krivotvorenih novčanica utvrđeno je da krivotvoritelji sve češće pokušavaju imitirati, osim klasičnog ispisa crteža, i neka posebna obilježja novčanica, poput vodenog znaka, kinegrama, zaštitne niti i prelijevajuće boje.
Iako statistički podaci ukazuju na smanjivanje broja registriranih krivotvorina, Hrvatska narodna banka poziva građane, a osobito institucije i tvrtke koje posluju s gotovim novcem, na pojačani oprez i dosljednu primjenu postupka provjere autentičnosti novčanica.
Napominjemo da Hrvatska narodna banka raspolaže edukativnim materijalima o zaštitnim obilježjima novčanica kuna koje će dostaviti svim pravnim osobama na njihov zahtjev. Na zahtjev zainteresiranih institucija koje posluju s gotovim novcem, a radi edukacije o postupku provjere autentičnosti novčanica, Hrvatska narodna banka organizira i posebne seminare. Zahtjevi se mogu dostaviti na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija trezora, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.