KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

NOVČANICA OD 10 KUNA
izdanje 7. ožujka 2001. i 9. srpnja 2012.

10 kuna-Lice
Lice

10 kuna-Naličje
Naličje

10 kuna-Naličje
Naličje


 

Datum puštanja u optjecaj  18. lipnja 2001. 18. ožujka 2013.
Dimenzije 126x63 mm 126x63 mm

LICE
    Novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na licu osnovna obilježja istovjetna obilježjima utvrđenima Odlukom o osnovnim obilježjima novčanica od 10 kuna, izdanje 7. ožujka 2001. ("Narodne novine", br. 20/2001. i 24/2001.)
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Siva.
Glavni motiv Portret Jurja Dobrile (1812. – 1882.), biskupa u Poreču i Trstu.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, latentna slika, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Vodeni znak Portret Jurja Dobrile, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena lijevo od portreta, vidljiva na površini novčanice u nekoliko prozorčića srebrnkastog sjaja, u kojima je natpis "10 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Latentna slika Skriveni natpis "KUNA" u okomitom pravokutniku uz desni rub novčanice, uočljiv kad se novčanica promatra plošno uz lagano zakretanje.
Prelijevajuća boja Pravokutna podloga visokog sjaja otisnuta između portreta i desnog ruba novčanice, visokosjajne pravokutne podloge otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz gornji i donji rub novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti motiva Arene u Puli; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća boja u podlozi mijenja se iz srebrne u zlatnu.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "10 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja fluoresciraju u zelenoj boji; zaštitna kovinska nit fluorescira u duginim bojama.NALIČJE
    Novčanica od 10 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na naličju osnovna obilježja istovjetna obilježjima utvrđenima Odlukom o osnovnim obilježjima novčanica od 10 kuna, izdanje 7. ožujka 2001. ("Narodne novine", br. 20/2001. i 24/2001.) izuzevši sljedeće: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst "ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.", "GUVERNER". Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.
Datum na novčanici 7. ožujka 2001. 9. srpnja 2012.
Osnovna boja Siva.
Glavni motiv Arena u Puli, tlocrt gradića Motovuna u Istri.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Jurja Dobrile, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Providni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža na novčanici, omeđen natpisima "10 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u pozadini osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera dr.sc. Željka Rohatinskog fluoresciraju u zelenoj boji. Određene boje u pozadini osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera prof. dr. sc. Borisa Vujčića fluoresciraju u zelenoj boji.

 

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001. i 10. srpnja 2012.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. i 9. srpnja 2012. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna