KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

PRIGODNA OPTJECAJNA NOVČANICA OD 10 KUNA
izdanje 30. svibnja 2004.

10 kuna-Lice
Lice

10 kuna-Naličje
Naličje


 

Datum puštanja u optjecaj 24. svibnja 2004.
Dimenzije 126x63 mm

LICE
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Siva.
Glavni motiv Portret Jurja Dobrile (1812. – 1882.), biskupa u Poreču i Trstu.
Prigodni motiv Na desnoj strani, na poziciji vodenog znaka, otisnut je okomito u trideset i četiri retka, u neprekinutom nizu tekst "DESETA OBLJETNICA HRVATSKOG NOVCA KUNE I LIPE 2004."; tekst je otisnut mikropismom i tvori pravokutnu podlogu, unutar koje je zadebljanjem pojedinih slova i brojaka dobiven vidljivi efekt broja "10."; prelijevajućom je bojom preko pravokutne podloge otisnut tekst "OBLJETNICA"; titranjem novčanice tekst i broj "10." postaju vidljivi, a boja se mijenja iz srebrne u zlatnu; na podlozi prevladava narančasta boja.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, latentna slika, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Vodeni znak Portret Jurja Dobrile, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena lijevo od portreta, vidljiva na površini novčanice u nekoliko prozorčića srebrnkastog sjaja, u kojima je natpis "10 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Latentna slika Skriveni natpis "KUNA" u okomitom pravokutniku uz desni rub novčanice, uočljiv kad se novčanica promatra plošno uz lagano zakretanje.
Prelijevajuća boja Pravokutna podloga visokog sjaja otisnuta između portreta i desnog ruba novčanice, visokosjajne pravokutne podloge otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz gornji i donji rub novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti motiva Arene u Puli; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća boja u podlozi mijenja se iz srebrne u zlatnu.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "10 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja fluoresciraju u zelenoj boji; zaštitna kovinska nit fluorescira u duginim bojama.NALIČJE
Datum na novčanici 30. svibnja 2004.
Osnovna boja Siva.
Glavni motiv Arena u Puli, tlocrt gradića Motovuna u Istri.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Jurja Dobrile, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Providni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža na novčanici, omeđen natpisima "10 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera fluoresciraju u zelenoj boji.

 

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna