KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE
NOVČANICA OD 100 KUNA
izdanje 7. ožujka 2002. i 9. srpnja 2012.

100 kuna-Lice
Lice

100 kuna-Naličje
Naličje

100 kuna-Naličje
Naličje

 

Datum puštanja u optjecaj 3. lipnja 2002. 1. srpnja 2013.
Dimenzije 138x69 mm

LICE
    Novčanica od 100 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na licu istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna, izdanje 7. ožujka 2001. ("Narodne novine", br. 38/2002.)
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Crvenkastosmeđa.
Glavni motiv Portret Ivana Mažuranića (1814. – 1890.), hrvatskog bana i pjesnika, fragment Bašćanske ploče iz Samostana sv. Lucije u Baški na otoku Krku.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Metalizirana traka Hologram u obliku trake valovitih rubova, pozicioniran okomito uz desni bočni rub novčanice; na foliju je apliciran optički varijabilni zapis; titranjem novčanice zapis postaje vidljiv i naizmjenično prikazuje motiv Crkve sv. Vida, naziv novčane jedinice "KUNA" i brojčanu oznaku "100", a metalizirana folija prelijeva se u duginim bojama; na gornjem dijelu folije ispupčenim tiskom otisnuta je brojčana oznaka "100", osjetna na dodir.
Vodeni znak Portret Ivana Mažuranića, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Prelijevajuća boja Pravokutne podloge visokog sjaja otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz rubove novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti Crkve sv. Vida u Rijeci; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća boja u podlozi mijenja se iz srebrne u ružičastu.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "100 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja te rubovi holograma fluoresciraju u zelenoj boji.


NALIČJE

Novčanica od 100 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na naličju istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 100 kuna, izdanje 7. ožujka 2002. ("Narodne novine", br. 38/2002.) izuzev sljedećeg obilježja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst "ZAGREB, 9. SRPNJA 2012." "GUVERNER". Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.
Datum na novčanici 7. ožujka 2002. 9. srpnja 2012.
Osnovna boja Crvenkastosmeđa.
Glavni motiv Crkva sv. Vida u Rijeci, tlocrt Crkve sv. Vida.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Ivana Mažuranića, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena uz desni obodni rub crteža Crkve sv. Vida, vidljiva na površini u nekoliko prozorčića, u kojima je natpis "100 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Providni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža na novčanici, omeđen natpisima "100 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera dr.sc. Željka Rohatinskog fluoresciraju u narančastoj boji; zaštitna kovinska nit pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u duginim bojama. Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera prof. dr. sc. Borisa Vujčića fluoresciraju u narančastoj boji; zaštitna kovinska nit pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u duginim bojama.

 

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna