KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

NOVČANICA OD 200 KUNA
izdanje 7. ožujka 2002. i 9. srpnja 2012.

200 kuna-Lice
Lice

200 kuna-Naličje
Naličje

200 kuna-Naličje
Naličje

 

Datum puštanja u optjecaj 12. kolovoza 2002. 1. srpnja 2013.
Dimenzije 142x71 mm


LICE

Novčanica od 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na licu istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna, izdanje 7. ožujka 2002. ("Narodne novine", br. 55/2002.)
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Smeđa.
Glavni motiv Portret Stjepana Radića (1871. – 1928.), hrvatskog političara koji je nastupajući protiv velikosrpske hegemonije postao žrtvom atentata u Narodnoj skupštini 1928. godine.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, latentna slika, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Metalizirani četverokut Kinegram četverokutnoga izduženog oblika, djelomično na rubovima pretiskan dubokim linijskim tiskom; na središnjem dijelu folije apliciran portret Stjepana Radića, a uz obod određeni optički varijabilni zapisi; titranjem novčanice vidljivi portret mijenja položaj iz lijevog u desni poluprofil, a optički varijabilni zapisi postaju vidljivi i naizmjenično prikazuju u donjem obodnom dijelu brojčanu oznaku "200" i naziv novčane jedinice "KUNA", a u gornjem obodnom dijelu izmjenjuje se niz koloritnih spirala.
Vodeni znak Portret Stjepana Radića, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Prelijevajuća boja Pravokutna podloga visokog sjaja između portreta i desnog bočnog ruba novčanice, unutar koje su u negativu otisnute oznake nominalne vrijednosti "200", visokosjajne pravokutne podloge otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz gornji i donji rub novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti zgrade glavnog zapovjedništva o Osijeku; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća boja u podlozi mijenja se iz srebrne u ružičastu.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "200 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja te rubovi kinegrama fluoresciraju u zelenoj boji.

 

NALIČJE

    Novčanica od 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima na naličju istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 200 kuna, izdanje 7. ožujka 2002. ("Narodne novine", br. 55/2002.) izuzev sljedećeg obilježja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst "ZAGREB, 9. SRPNJA 2012." "GUVERNER". Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.
Datum na novčanici 7. ožujka 2002. 9. srpnja 2012.
Osnovna boja Smeđa
Glavni motiv Zgrada glavnog zapovjedništva u Osijeku, građevina iz 1726. godine, tlocrt stare tvrđe u Osijeku.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Stjepana Radića, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena lijevo od portala zgrade glavnog zapovjedništva u Osijeku, vidljiva na površini u nekoliko prozorčića, u kojima je natpis "200 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Providni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža novčanice, omeđen natpisima "200 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera dr.sc. Željka Rohatinskog fluoresciraju u oker boji; zaštitna nit pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u duginim bojama. Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera prof. dr. sc. Borisa Vujčića fluoresciraju u oker boji; zaštitna nit pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u duginim bojama.

 

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna