KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

NOVČANICA OD 500 KUNA
izdanje
31. listopada 1993.

500 kuna-Lice
Lice

500 kuna-Naličje
Naličje

 

Datum puštanja u optjecaj 30. svibnja 1994.
Dimenzije 146x73 mm

LICE
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Maslinastozelena.
Glavni motiv Portret Marka Marulića (1450. – 1524.), književnika i humanista, oca hrvatske književnosti.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, latentna slika, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Vodeni znak Portret Marka Marulića, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena lijevo od portreta, vidljiva na površini novčanice u nekoliko prozorčića srebrnkastog sjaja, u kojima je natpis "500 HK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Latentna slika Skriveni natpis "KUNA" u okomitom pravokutniku uz desni rub novčanice, uočljiv kad se novčanica promatra plošno uz lagano zakretanje.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "500 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja fluoresciraju u zelenoj boji.NALIČJE
Datum na novčanici 31. listopada 1993.
Osnovna boja Maslinastozelena
Glavni motiv Dioklecijanova palača u Splitu – kasnorimska građevina, lik hrvatskog vladara iz XI. stoljeća.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Marka Marulića, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Providni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža na novčanici, omeđen natpisima "500 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera fluoresciraju u žutoj boji.

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna