KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

NOVČANICA OD 50 KUNA
izdanje 7. ožujka 2002.

50 kuna-Lice
Lice

50 kuna-Naličje
Naličje

 

Datum puštanja u optjecaj  25. studenoga 2002.
Dimenzije 134x67 mm

LICE
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Plava.
Glavni motiv Portret Ivana Gundulića (1589. – 1638.), kneza u Konavlima i najvećeg pjesnika hrvatske renesansne književnosti.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, oznaka za slijepe osobe i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Metalizirana traka Hologram u obliku trake valovitih rubova, pozicioniran okomito uz desni bočni rub novčanice; na foliju je apliciran optički varijabilni zapis; titranjem novčanice zapis postaje vidljiv i naizmjenično prikazuje motiv starogradske jezgre grada Dubrovnika, natpis "HNB KUNA HNB" i brojčanu oznaku "50", a metalizirana folija prelijeva se u duginim bojama; na gornjem je dijelu folije ispupčenim tiskom otisnuta brojčana oznaka "50", osjetna na dodir.
Vodeni znak Portret Ivana Gundulića, pozicioniran na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Prelijevajuća boja Pravokutne podloge visokog sjaja otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz rubove novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti starogradske jezgre grada Dubrovnika; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća boja u podlozi mijenja se iz srebrne u ružičastu.
Providni prozorčić Kvadrat uz grb Republike Hrvatske, omeđen natpisima "50 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja te rubovi holograma fluoresciraju u zelenoj boji.


NALIČJE

Datum na novčanici 7. ožujka 2002.
Osnovna boja Plava.
Glavni motiv Starogradska jezgra grada Dubrovnika, pročelje Kneževa dvora(građevine iz XV. stoljeća).
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portret Ivana Gundulića, pozicioniran na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljiv kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena uz desni rub crteža starogradske jezgre grada Dubrovnika, vidljiva na površini u nekoliko prozorčića, u kojima je natpis "50 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Prozirni prozorčić Kvadrat u gornjem desnom kutu crteža na novčanici, omeđen natpisima "50 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera fluoresciraju u zelenoj boji; zaštitna kovinska nit pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u duginim bojama.Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna