KUNA - PAPIRNATI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

NOVČANICA OD 5 KUNA
izdanje 7. ožujka 2001.

5 kuna-Lice
Lice

5 kuna-Naličje
Naličje


 

Datum puštanja u optjecaj 9. srpnja 2001.
Dimenzije 122x61 mm

LICE
Papir Nijansiran, s ugrađenim fluorescentnim končićima, višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti.
Osnovna boja Zelena.
Glavni motiv Portreti hrvatskoga kneza Frana Krste Frankopana (1643. – 1671.) i hrvatskog bana Petra Zrinskog (1621. – 1671.), koji su proglašeni urotnicima zbog pokreta za osamostaljenje Hrvatske od bečkog dvora, te su pogubljeni istog dana.
Tisak Podloga je tiskana višebojnim plošnim tiskom s duginim efektom, glavni motiv, latentna slika i mikrotekst tiskani su dubokim linijskim tiskom, a natpisi ispupčenim tiskom; duboki linijski tisak i ispupčeni tisak osjetni su na dodir.
Vodeni znak Portreti kneza Frana Krste Frankopana i hrvatskog bana Petra Zrinskog, pozicionirani na lijevoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljivi kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Zaštitna kovinska nit Ugrađena lijevo od portreta, vidljiva na površini novčanice u nekoliko prozorčića srebrnkastog sjaja, u kojima je natpis "5 HRK", kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, vidljiva je neprekinuto.
Latentna  slika Skriveni natpis "KUNA" u okomitom pravokutniku uz desni rub novčanice, uočljiv kad se novčanica promatra plošno uz lagano zakretanje.
Prelijevajuća boja Pravokutna podloga visokog sjaja otisnuta između portreta i desnog ruba novčanice, visokosjajne pravokutne podloge otisnute iznad i ispod vodenog znaka, uz gornji i donji rub novčanice, na kojima su otisnuti fragmenti tvrđave Staroga grada u Varaždinu; titranjem novčanice pod svjetlom prelijevajuća se boja u podlozi mijenja iz srebrne u zlatnu.
Providni prozorčić Kvadrat uz donji rub crteža na novčanici, omeđen natpisima "5 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s lica i naličja novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u pozadini osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; oznake serije i serijskog broja fluoresciraju u zelenoj boji; zaštitna kovinska nit fluorescira u duginim bojama.NALIČJE
Datum na novčanici 7. ožujka 2001.
Osnovna boja Zelena.
Glavni motiv Tvrđava Staroga grada u Varaždinu (XII. – XVI. stoljeće), tlocrt Staroga grada.
Tisak Višebojni plošni tisak s duginim efektom.
Vodeni znak Portreti kneza Frana Krste Frankopana i hrvatskog bana Petra Zrinskog, pozicionirani na desnoj strani novčanice, u središnjem dijelu neotisnute površine, vidljivi kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu.
Providni prozorčić Kvadrat uz donji rub crteža na novčanici, omeđen natpisima "5 KUNA"; trokutasti elementi providnog prozorčića s naličja i lica novčanice, kad se kroz novčanicu gleda prema svjetlu, savršeno se nadopunjuju tvoreći slovo "H".
UV boje Određene boje u podlozi osvijetljene ultraljubičastim svjetlom fluoresciraju; natpis mjesta i datuma izdanja te faksimil potpisa guvernera fluoresciraju u zelenoj boji.

 

 

Obilježje novčanica kuna | 5 kuna-prvo nevažeće izdanje | 5 kuna-izdanje 7. 3. 2001. | 10 kuna-prvo nevažeće izdanje | 10 kuna-drugo nevažeće izdanje | 10 kuna-izdanje 7. 3. 2001.| 10 kuna-izdanje 30.5.2004. | 20 kuna-prvo nevažeće izdanje | 20 kuna-izdanje 7.3.2001. | 50 kuna | 50 kuna-izdanje 7.3.2002. | 100 kuna | 100 kuna-izdanje 7.3.2002. | 200 kuna | 200 kuna-izdanje 7. 03.2002. | 500 kuna | 1000 kuna