Prvi novac - Povijest hrvatskog novca

 
Kraljevina SHS i Nezavisna Država Hrvatska
U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (proglašena u prosincu 1918.) novce je izdavala Narodna banka Kraljevine SHS.

Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Neke od novčanica koje je izdala  Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 
Kovanice od 5, 10 i 25 para na naličju su imale i grb Hrvatske.

 U kolovozu 1939. uspostavljena je Banovina Hrvatska Uredbom o Banovini Hrvatskoj, a na temelju sporazuma Cvetković - Maček. S Narodnom bankom Kraljevine Jugoslavije postignut je sporazum o izdavanju vlastitog novca (razmatrana su imena kuna ili banovac), koji bi kolao usporedo s jugoslavenskim dinarom. No, početak II. svjetskog rata spriječio je realizaciju planova o tom novcu.
U Gliptoteci4 pronađena su dva sadrena predloška za taj novac, autora Ive Kerdića5.

sadreni predlošci
sadreni predlošci

 

NDH (1941.-1945.)
NDH (1941.-1945.)

U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.) kao sredstvo plaćanja rabila se kuna, koja se dijelila na 100 banica. No, kovanice (pokusni otkovi Ive Kerdića) nikada nisu puštene u optjecaj zbog inflacije.novčanice koje je izdala Hrvatska državna banka
Lica i naličja nekih novčanica koje je izdala Hrvatska državna banka
(emisija 1. rujna 1943.)

 

4 Gliptoteka Hrvatske akademije muzejska je ustanova osnovana 1937. prema zamisli dr. Antuna Bauera sa zadatkom da sabire vrijedna umjetnička djela iz područja kiparstva i da s pomoću sadrenih odljeva izlaže značajne kulturno-povijesne hrvatske spomenike.
5
Ivo Kerdić (1881-1953), hrvatski kipar i najveći medaljer novijeg doba 

 Nastavci:  12345