PRIGODNI OPTJECAJNI KOVANI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE

 

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna
Prigodni optjecajni kovani novac od 5 kuna
Prigodni optjecajni kovani novac od 2 kune, 20 i 1 lipe
Prigodni optjecajni kovani novac od 1 kune, 5 i 2 lipe
Prigodni optjecajni kovani novac od 50 lipa
Prigodni optjecajni kovani novac od 10 lipa

 

Numizmatička  izdanja: Kompleti kovanog novca