KOMPLETI KOVANOG NOVCAHrvatska narodna banka svake godine izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca. Sve kovanice koje nose parne godine kovanja na naličju imaju latinske nazive biljaka i životinja, dok kovanice koje nose neparne godine kovanja na naličju imaju hrvatske nazive biljaka i životinja. Izgled kovanog novca u kompletu istovjetan je izgledu kovanog novca puštenog u optjecaj u istoj godini. Kovani novac u numizmatičkom kompletu izrađen je u tehnici kovanja kojom se postiže  kvaliteta polirane  ploče, te je zavaren u omot od tvrde plastike, pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.
Autor prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna u numizmatičkom kompletu je Damir Mataušić, akademski kipar, autor kovanog novca u drugim  numizmatičkim kompletima  Kuzma Kovačić, akademski kipar.

 

Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa, izdanje 1993.
(Prodani su kompleti s godinama izdanja 1997., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004.,2006. i 2013.)
Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa, izdanje 1994.
Numizmatički komplet prigodnoga kovanog novca kuna i lipa izdanja 1994. - 1996.
Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, izdanje 1997.
Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna, izdanje 2001.
Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, izdanje 2011.
Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, izdanje 2013.
Komplet optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa, izdanje 1993.

Numizmatičke i optjecajne komplete izradio je Hrvatski novčarski zavod d.o.o., Zagreb.