STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


ažurirano 10.
listopada 2013.

TRENUTNO NEMAMO POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

 


 

reference
Zakon o HNB-u
Godišnje izvješće
Financijska izvješća
Bilanca HNB-a
Dosadašnji guverneri