ČLANOVI RUKOVODSTVA HRVATSKE NARODNE BANKE

 

Prof. dr. sc. Boris Vujčić, guverner

Prof. dr. sc. Boris Vujčić, guverner

Boris Vujčić rođen je 2. lipnja 1964. u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1996. godine. Od 1989. do 1997. godine bio je asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kada je stekao znanstveno zvanje docenta. Kao dobitnik Fulbrightove stipendije 1994./1995. godine pohađao je doktorski studij na Odsjeku za ekonomiju Michigan State University u SAD-u. Od prosinca 1996. godine do imenovanja za zamjenika guvernera HNB-a radi kao direktor Direkcije za istraživanja HNB-a. Boris Vujčić imenovan je zamjenikom guvernera Hrvatske narodne banke 15. srpnja 2000. odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora. Odlukom Hrvatskog sabora od 13. srpnja 2006. godine Borisu Vujčiću povjeren je još jedan šestogodišnji mandat na funkciji zamjenika guvernera. Od 2005. Boris Vujčić bio je i zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima RH s EU.

Boris Vujčić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 2003. godine, a od 2004. predaje kao vanjski suradnik-izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Njegova područja specijalizacije i izvođenja nastave su monetarna analiza, ekonomija rada i međunarodne financije. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora prof. dr. Boris Vujčić preuzeo je dužnost guvernera Hrvatske narodne banke 8. srpnja 2012. godine.

 

 

Relja Martić, zamjenik guvernera

Relja Martić, zamjenik guvernera

Relja Martić rođen je 24. studenog 1954. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978. godine. Iste se godine zaposlio u Hrvatskoj narodnoj banci kao pripravnik, da bi 1987. godine postao voditeljem Odjela za kreditno-monetarna istraživanja i analize u Direkciji analiza, a 1991. godine direktorom Direkcije analiza. Godine 1992. Hrvatski državni sabor imenovao ga je prvi put viceguvernerom HNB-a, a drugi mandat na istoj funkciji Sabor mu je povjerio u ožujku 1998. godine. Relja Martić imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke i 15. srpnja 2000. odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora. Odlukom Hrvatskog sabora od 13. srpnja 2006. godine preuzeo je još jednom dužnost viceguvernera HNB-a.

Odlukom Hrvatskog sabora Relja Martić preuzeo je dužnost zamjenika guvernera Hrvatske narodne banke 17. srpnja 2012. godine.

Zamjenik guvernera Martić koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda guvernera, Ureda unutarnje revizije, Ureda za odnose s javnošću i Sektora za centralnobankarske operacije.

 

 

Mr. sc. Tomislav Presečan, viceguverner

Mr. sc. Tomislav Presečan, viceguverner

Tomislav Presečan rođen je 3. lipnja 1963. godine u Vinkovcima. Diplomirao je 1987. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1992. godine. Na istom je fakultetu 1988. godine stekao zvanje znanstvenog asistenta. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se kao viši stručni suradnik 1994. godine, da bi 1999. bio imenovan rukovoditeljem Ureda guvernera i v.d. izvršnim direktorom Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova. Od 1996. do 1999. godine bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu. Tomislav Presečan imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke 15. srpnja 2000. odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, a odlukom Hrvatskog sabora od 13. srpnja 2006. imenovan je još jednom na tu dužnost.

Na osnovu odluke Hrvatskog sabora Tomislavu Presečanu povjeren je s danom 17. srpnja 2012. treći mandat na funkciji viceguvernera HNB-a.

Viceguverner Tomislav Presečan koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda za sigurnost, Sektora za planiranje, kontroling i računovodstvo, Sektora za informatičke tehnologije i Sektora podrške poslovanju.

 

Mr. sc. Vedran Šošić, viceguverner

Mr. sc. Vedran Šošić, viceguverner

Vedran Šošić rođen je 5. lipnja 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine zaposlio se u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje u Direkciji za istraživanja radi kao pripravnik, a zatim kao stručni suradnik, viši stručni suradnik te voditelj Odjela za gospodarska kretanja i proračun. S mjesta višeg savjetnika u Direkciji za istraživanja 2006. godine odlazi u Misiju Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, u kojoj radi kao drugi tajnik, zadužen za ekonomska i monetarna pitanja, slobodu kretanja kapitala i financijske usluge. Od 2008. do imenovanja za viceguvernera HNB-a na čelu je Direkcije za financijsku stabilnost u HNB-u. Vedran Šošić autor je velikog broja znanstvenih i stručnih radova, a pohađa i znanstveni poslijediplomski studij ekonomike međunarodne razmjene na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Temeljem odluke Hrvatskog sabora Vedran Šošić stupio je na dužnost viceguvernera Hrvatske narodne banke 17. srpnja 2012. godine.

Viceguverner Šošić koordinira Sektorom istraživanja i Sektorom statistike.

 

Damir Odak, viceguverner

Damir Odak, viceguverner

Damir Odak rođen je 29. veljače 1964. godine u Splitu. Nakon što je 1987. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, zaposlio se kao znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu Zagreb. Od 1989. radi kao savjetnik u Ecosystemu zadužen za osnivanje Trgovačke banke d.d., a 1990. godine postaje predsjednik uprave Trgovačke banke d.d., koja je poslije postala sastavni dio Erste und Steiermaerkische Bank d.d. Prelazi zatim u Zagrebačku banku d.d., gdje od 1997. do 2000. radi kao direktor Sektora poslovnog bankarstva, a 2000. postaje član uprave Banke zadužen za poslovanje s poduzećima i za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini. Karijeru nastavlja kao predsjednik uprave Nove banke d.d., koja 2005. postaje OTP banka Hrvatska d.d., gdje ostaje do ljeta 2011. godine.

Viceguverner Hrvatske narodne banke postao je 17. srpnja 2012. godine temeljem odluke Hrvatskog sabora.

Viceguverner Odak koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i supervizije

 

 

Dr. sc. Michael Faulend, viceguverner

Mr. sc. Michael Faulend, viceguverner

Michael Faulend rođen je 25. svibnja 1974. u Zagrebu, gdje je 1997. diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer analize, a 2002. magistrirao na poslijediplomskom studiju "Međunarodna ekonomija". Doktorirao je 2014. godine na istom fakultetu. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se u listopadu 1997. godine u Direkciji za istraživanja. Od svibnja 2001. do svibnja 2003. bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstitutivne skupine u Međunarodnome monetarnom fondu. Nakon povratka ponovo radi u Direkciji za istraživanja na mjestu savjetnika, a 1. travnja 2004. imenovan je izvršnim direktorom Sektora za međunarodnu suradnju. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Faulend koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora za međunarodne odnose i procjenu mogućnosti sanacije.

 

 

Bojan Fras, viceguverner

Bojan Fras, viceguverner

Bojan Fras rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1963. Diplomirao je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kao odvjetnički pripravnik počinje raditi 1988. godine, od 1992. radi kao odvjetnik, a od 1995. kao suosnivač i partner u odvjetničkom društvu "Žurić i Partneri" u Zagrebu. U odvjetničkom radu bavi se poslovima pravnog savjetovanja i zastupanja na području trgovačkog prava, investicija, financiranja, bankarstva te trgovačkih sporova, uključujući i međunarodne arbitraže. Kao voditelj pravnih timova sudjelovao je u nekima od najvažnijih transakcija u Hrvatskoj na području telekomunikacija, energetike i financiranja, a bio je angažiran kao pravni zastupnik i savjetnik većeg broja vodećih međunarodnih korporacija i financijskih institucija te domaćih društava i ustanova.

Bio je savjetnik za privatizaciju banaka vlade jedne od država u regiji te je savjetovao strane i domaće banke, financijske institucije i kompanije u vezi s njihovim poslovanjem u Hrvatskoj, kao i o derivativnim transakcijama, repo poslovima i drugim oblicima financiranja. Sudjelovao je u zakonodavnom radu.

Izlagao je na konferencijama i seminarima te na okruglim stolovima u Hrvatskoj i inozemstvu o temama povezanima s pravnim aspektima investicija u Hrvatskoj, financijskim sustavom, privatizacijom te poslovima spajanja i preuzimanja hrvatskih trgovačkih društava, o pravu društava (ZTD), o projektnom financiranju, financiranju lokalne uprave i samouprave te o drugim pravnim temama.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Fras koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda pravnih poslova i Ureda za praćenje zaštite potrošača.

 

Neven Barbaroša, viceguverner

Neven Barbaroša, viceguverner

Neven Barbaroša rođen je 3. svibnja 1965. u Zagrebu, gdje je 1991. i diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Godine 1992. zaposlio se u Zavodu za platni promet, u kojem je radio do sredine 1995., kada je, u sklopu reforme domaćega platnog prometa, prešao u Hrvatsku narodnu banku. U Direkciji platnog prometa radio je kao savjetnik i zamjenik direktora, godine 2001. postao je direktor te direkcije, a 2003. izvršni direktor Sektora platnog prometa.

Odlukom Hrvatskog sabora od 25. listopada 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Barbaroša koordinira poslove iz područja Sektora platnog prometa.