EVIDENCIJA PLATNIH SUSTAVA

ažurirano 2. veljače 2016.

Evidencija platnih sustava koji udovoljavaju uvjetima iz članka 3. točka 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/2012.)

Odluka kojom se potvrđuje da Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav udovoljavaju uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 18/2009.)

Odluku kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 5/2016.)

 

Naziv platnog sustava

Hrvatski sustav velikih plaćanja

Tvrtka i sjedište upravitelja platnog sustava

Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, Republika Hrvatska

Popis sudionika Hrvatskog sustava velikih plaćanja

 

Naziv platnog sustava

Nacionalni klirinški sustav

Tvrtka i sjedište upravitelja platnog sustava

Financijska agencija - FINA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Popis sudionika Nacionalnog klirinškog sustava

 

Naziv platnog sustava

TARGET2-HR

Tvrtka i sjedište upravitelja platnog sustava

Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, Republika Hrvatska

Popis sudionika TARGET2-HR
 

 

 

reference
publikacije
Bilten o bankama br. 3
Bilten o bankama br. 9
Godišnje izvješće
propisi
Zakon
Podzakonski propisi
Propisi EU