TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System)

ažurirano 28. siječnja 2016.

TARGET2 je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu.

Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET2.

TARGET2 je sustav s jedinstvenom tehničkom platformom – engl. Single Shared Platform (SSP) kojom zajednički upravljaju u ime Eurosustava Banca d’Italia, Banque de France i Deutsche Bundesbank.

TARGET2 je centralizirani sustav koji nudi istu razinu usluge svim svojim sudionicima i koji se u smislu pravne strukture sastoji od više RTGS platnih sustava, nacionalnih komponenti sustava TARGET2.

U skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA (engl. Single Euro Payments Area) - Jedinstveno područje plaćanja u eurima doneseno od strane Nacionalnog odbora za platni promet (NOP-a), u tijeku je projekt uključenja u TARGET2 uspostavom nacionalne komponente TARGET2-HR.

TARGET2-HR je nacionalna (hrvatska) komponenta sustava TARGET2 koja će omogućavati obračun i namiru nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima po računima kreditnih institucija-sudionika sustava.

Planiranje i strukturiranje nacionalnog procesa migracije, uspostava i operativno upravljanje nacionalnom komponentom TARGET2-HR u nadležnosti su Hrvatske narodne banke.

TARGET2-HR implementirat će se u produkcijskom sustavu 1. veljače 2016. u skladu sa Nacionalnim planom migracije na SEPA.

Više informacija: ECB's Target2 homepage

Kontakt: helpdesk.t2hr@hnb.hr

 

Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 5/2016.)

Pravila rada TARGET2-HR

 

TARGET2-HR - dokumentacija

 

 

reference
publikacije
Bilten o bankama br. 3
Bilten o bankama br. 9
Godišnje izvješće
propisi
Zakon
Podzakonski propisi
Propisi EU