PROPISI EU

ažurirano 28. svibnja 2015.

 • UREDBA (EZ) br. 924/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001
  (Službeni list Europske unije L 266/11, objavljena je 9. listopada 2009.)
 • UREDBA (EU) br. 260/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009
  (Službeni list Europske unije L 94/22, objavljena je 30. ožujka 2012.)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
  ("Narodne novine", br. 54/2013., objavljeno 7. svibnja 2013., a stupio je na snagu 1. srpnja 2013., osim: članka 7. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, koji je stupio na snagu 1. veljače 2014.; članka 7. stavka 1. točaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i članka 11. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 31. listopada 2016.; i članka 7. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. veljače 2017.)
 • UREDBA (EU) br. 248/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije
  (Službeni list Europske unije L 84/1, objavljena je 20. ožujka 2014.)
 • UREDBA (EU) br. 751/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (Službeni list Europske unije L 123/1, objavljena je 19. svibnja 2015., a primjenjuje se od 8. lipnja 2015., osim članaka 3., 4., 6. i 12., koji se primjenjuju od 9. prosinca 2015., odnosno članaka 7., 8., 9. i 10. koji se primjenjuju od 9. lipnja 2016.)
reference
publikacije
Bilten o bankama br. 3
Bilten o bankama br. 9
Godišnje izvješće
propisi
Zakon
Podzakonski propisi
Propisi EU