O platnom prometu
Uputa o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
Vodeći brojevi  banaka
Nacionalni odbor za platni promet
Međubankovni platni sustavi i statistički pokazatelji
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - do 1. siječnja 2014.
Evidencija platnih sustava
Odgovori na upite o primjeni Zakona o platnom prometu i podzakonskih akata
Institucije za platni promet, Institucije za elektronički novac
Registri institucija za elektronički novac
Notifikacije iz država članica EU
IBAN
SEPA
TARGET2