IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA - STATISTIKA - OD 1. SIJEČNJA 2014.

ažurirano 25. veljače 2016.

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN, br. 147/2013.; u daljnjem tekstu: Odluka) stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj, način i rokovi izvještavanja o podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu.

Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku sukladno Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Uputa) i Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca (u daljnjem tekstu: SPPR Uputa) koje su sastavni dio Odluke.

Uputom je propisano da se pojedini podaci prikupljaju za nacionalne, prekogranične i međunarodne platne transakcije izvršene u svim valutama.

Izvještajni obveznici prema Odluci su:
 1. kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: RH),
 2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
 3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
 4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
 5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
 6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,
 7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,
 8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,
 9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,
 10. Financijska agencija,
 11. vlasnici infrastrukture.

Uputom je propisano sastavljanje i dostavljanje podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu kroz 11 Izvješća:

 1. Izvješće "Kreditni transfer";
 2. Izvješće "Novčana pošiljka";
 3. Izvješće "Izravno terećenje";
 4. Izvješće "Odobrenje/terećenje bez naloga";
 5. Izvješće "Gotov novac";
 6. Izvješće "Čekovi i mjenice";
 7. Izvješće "Izdavanje platnih instrumenata";
 8. Izvješće "Računi";
 9. Izvješće "Infrastruktura";
 10. Izvješće "Prihvaćanje platnih instrumenata";
 11. Izvješće "Zakonska ovlast".

U nastavku su prikazi dijela podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu s pripadajućim opisima prikazanih podataka koji su prikupljeni sukladno metodologiji propisanoj Uputom. Statistički podaci su iskazani na agregiranoj osnovi po mjesecima na temelju Izvješća koja su dostavljena u Hrvatsku narodnu banku od strane izvještajnih obveznika.

Sve upite vezane za objavljene statističke podatke o platnom prometu i elektroničkom novcu potrebno je dostaviti na adresu e-pošte: statistika-platnog-prometa@hnb.hr.

Pregled statističkih podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu izrađen je kroz 24 Izvještaja prema sljedećim cjelinama i vrstama platnih usluga:

Pregled statističkih podataka o ukupnim bezgotovinskim platnim transakcijama izrađen je kroz Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u Republici Hrvatskoj:

  Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u Republici Hrvatskoj
 • 2014. XLSX
 • 2015. XLSX 

 

 

1. KREDITNI TRANSFER I TRAJNI NALOG 

Podaci o izvršenim kreditnim transferima i trajnim nalozima prikazani su kroz izvještaje:

  1.1. Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u Republici Hrvatskoj u kunama 1.2. Prekogranični/međunarodni kreditni transferi 1.3. Transakcije trajnog naloga u Republici Hrvatskoj u kunama

 

2. IZRAVNO TEREĆENJE 

Podaci o izravnim terećenjima transakcijskih računa korisnika platnih usluga prikazani su u okviru izvještaja:

  2.1. Transakcije izravnog terećenja u Republici Hrvatskoj u kunama

 

3. GOTOV NOVAC 

Podaci o uplatama i isplatama gotovog novca prikazani su u okviru izvještaja:

  3.1. Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u Republici Hrvatskoj u kunama
  • DEFINICIJE I OPISI - Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u kunama
  • 2014. XLSX
  • 2015. XLSX 
  3.2. Isplate gotovog novca u Republici Hrvatskoj u kunama prema opisu načina plaćanja  3.3. Uplate gotovog novca u Republici Hrvatskoj u kunama prema opisu načina plaćanja 

 

4. USLUGA PLAĆANJA RAČUNA 

Podaci o usluzi plaćanja računa prikazani su u okviru izvještaja:

  4.1. Transakcije usluge plaćanja računa u Republici Hrvatskoj u kunama

 

5. IZDAVANJE PLATNIH INSTRUMENATA 

Podaci o broju platnih kartica u optjecaju i izvršenim kartičnim plaćanjima s aspekta izdavanja platnih instrumenata prikazani su u okviru izvještaja:

  5.1. Broj platnih kartica prema statusu
  5.2. Broj platnih kartica izdanih u RH i broj korisnika
  5.3. Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u Republici Hrvatskoj u kunama prema vrsti transakcije
  • DEFINICIJE I OPISI - Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema vrsti transakcije
  • 2014. XLSX
  • 2015. XLSX 
  5.4. Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u Republici Hrvatskoj u kunama prema prihvatnim uređajima
  • DEFINICIJE I OPISI - Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema prihvatnim uređajima
  • 2014. XLSX
  • 2015. XLSX 
  5.5. Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanim u RH
  5.6. Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u Republici Hrvatskoj u kunama

 

6. PRIHVAĆANJE PLATNIH INSTRUMENATA 

Podaci o platnim transakcijama prihvata platnih instrumenata na uređajima u RH prikazani su u okviru izvještaja

  6.1. Broj i vrijednost transakcija prihvata (ukupno) na teritoriju u RH

 

7. RAČUNI 

Podaci o broju transakcijskih računa korisnika platnih usluga te broju računa i korisnika platno-prometnih servisa prikazani su u okviru izvještaja:

  7.1. Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija
  • DEFINICIJE I OPISI - Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija
  • 2014. XLSX
  • 2015. XLSX 
  7.2. Broj računa prema platno prometnim servisima
  7.3. Broj korisnika prema platno prometnim servisima

 

8. INFRASTRUKTURA 

Podaci o broju poslovnih jedinica, bankomata, EFTPOS uređaja, dnevno-noćnih trezora, uređaja za zaprimanje kovanog novca, uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje i uređaja za podizanje gotovog novca prikazani su okviru izvještaja:

  8.1. Ukupno poslovne jedinice i prihvatni uređaji na teritoriju RH
  8.2. Poslovne jedinice i prihvatni uređaji prema županijama 8.3. Broj bankomata i EFTPOS uređaja u Republici Hrvatskoj prema obilježju uređaja

 

9. ODOBRENJE I TEREĆENJE BEZ NALOGA 

Podaci o odobrenjima i terećenjima bez naloga prikazani su u okviru izvještaja:

 

10. NOVČANA POŠILJKA 

Podaci o usluzi novčane pošiljke prikazani su u okviru izvještaja:

  10.1. Usluga novčane pošiljke u RH u kunama
  10.2. Prekogranične/međunarodne novčane pošiljke

 

 

reference
publikacije
Bilten o bankama br. 3
Bilten o bankama br. 9
Godišnje izvješće
propisi
Zakon
Podzakonski propisi
Propisi EU