REGISTRI INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

ažurirano 24. studenoga 2015.

Registar institucija za elektronički novac
Registar institucija za elektronički novac
Registar institucija za elektronički novac pod izuzećem
Registar institucija za elektronički novac pod izuzećem

 

OBAVIJEST
O ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG NOVCA
I PRUŽANJE PLATNIH USLUGA

Na temelju članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 139/2010.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.) Hrvatska narodna banka donijela je rješenje kojim se instituciji za elektronički novac mStart d.o.o. za informatičke usluge, Zagreb, Slavonska avenija 11a, oduzima odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga.

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom 5. Zakona o elektroničkom novcu odobrenje za izdavanje elektroničkog novca instituciji za elektronički novac mStart d.o.o. za informatičke usluge, Zagreb, Slavonska avenija 11a, od dana 2. srpnja 2013. prestalo je važiti dana 16. srpnja 2014.

O prestanku važenja odobrenja obaviješten je Trgovački sud u Zagrebu.