HRVATSKI SUSTAV VELIKIH PLAĆANJA

ažurirano 5. srpnja 2011.

Hrvatska narodna banka je vlasnik i upravitelj Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP). HSVP je započeo s radom 6. travnja 1999., a proizvod je tvrtke LogicaCMG iz Londona. Naziv proizvoda je Logica Clearing and Settlement System – Central Accounting System – LCSS CAS (sustav za kliring i namiru – središnji računovodstveni sustav).

HSVP je platni sustav za namiru naloga za prijenos novčanih sredstava u realnom vremenu na bruto načelu, pri čemu se namira na računima sudionika tijekom obračunskog dana u HSVP-u provodi pojedinačno (nalog po nalog), u trenutku kada je pojedinačni nalog zaprimljen. HSVP funkcionira kao RTGS sustav (Real Time Gross Settlement). Sudionici u HSVP-u su banke i Hrvatska narodna banka te Središnja depozitarna agencija kao poseban sudionik.

Plaćanja preko HSVP-a namiruju se na računima za namiru banaka koje vodi HNB. Operativna pravila, procedure i standarde koje moraju zadovoljiti sudionici propisuje Hrvatska narodna banka.

Osnovna obilježja HSVP-a:

Podzakonski propisi kojima se uređuje HSVP jesu: