NOTIFIKACIJE IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

ažurirano 25. siječnja 2016.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile su na snagu odredbe Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012.) i Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 139/2010.), koje omogućuju institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU-a da svoje usluge pružaju i na području Republike Hrvatske (engl. passporting). Institucijama za platni promet korištenjem passporta omogućeno je prekogranično pružanje platnih usluga. Institucijama za elektronički novac korištenjem passporta omogućeno je prekogranično izdavanje elektroničkog novca i/ili pružanje platnih usluga.

Navedene institucije mogu pružati usluge u Republici Hrvatskoj na jedan od sljedećih načina:

 

U slučaju pružanja usluga preko podružnice ili preko zastupnika nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužba na temelju članka 56. Zakona o platnom prometu odnosno članka 9. Zakona o elektroničkom novcu jest Hrvatska narodna banka.

U slučaju neposrednog pružanja usluga nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužb a jest nadležno tijelo matične države članice u kojoj je instituciji na koju se pritužba odnosi izdano odobrenje za pružanje usluga. Pritužba se u slučaju neposrednog pružanja usluga može podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci, koja će o pritužbi obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje popis institucija za platni promet i institucija za elektronički novac iz drugih država članica za koje je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.