UPUTA O NAČINU PRIKUPLJANJA I SASTAVLJANJA TE OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA O PLATNOM PROMETU I ELEKTRONIČKOM NOVCU

ažurirano 21. srpnja 2014.

Analitički osvrti

 

Odluka i Upute vezane uz statistiku platnog prometa

 

Odgovori na upite

 

Uputa