VODEĆI BROJEVI BANAKA

ažurirano 5. veljače 2015.

Hrvatska narodna banka sukladno članku 61. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", broj: 133/2009. i 136/2012.) dodjeljuje vodeći broj pružatelju platnih usluga, vodi evidenciju vodećih brojeva te ju objavljuje na svojim internetskim stranicama. Evidencija vodećih brojeva se ažurira odmah po svakoj promjeni.

Način određivanja vodećeg broja je propisan Odlukom o načinu otvaranja transakcijskih računa ("Narodne novine", broj: 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013., 10/2014. i 150/2014.).

U nastavku prilažemo popis banaka (prema abecednom redu) s pripadajućim vodećim brojevima  i SWIFT adresama koje u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja imaju otvoren račun.

Naziv banke Vodeći broj banke SWIFT adresa (BIC)
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin 4133006 SKOV HR 22
BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split 4109006 DALM HR 22
BKS BANK d.d. Rijeka 2488001 BFKK HR 22
CROATIA BANKA d.d. Zagreb 2485003 CROA HR 2X
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka 2402006 ESBC HR 22
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb 2493003 HKBO HR 2X
HRVATSKA NARODNA BANKA 1001005 NBHR HR 2D
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb 2390001 HPBZ HR 2X
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb 2500009 HAAB HR 22
IMEX BANKA d.d. Split 2492008 IMXX HR 22
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag 2380006 ISKB HR 2X
JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik 2411006 JADR HR 2X
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac 2400008 KALC HR 2X
KENTBANK d.d. Zagreb 4124003 KENB HR 22
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2481000 KREZ HR 2X
OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar * 2407000 OTPV HR 2X
PARTNER BANKA d.d. Zagreb 2408002 PAZG HR 2X
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica 2386002 PDKC HR 2X
PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka 4132003 SPRM HR 22
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2340009 PBZG HR 2X
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008 RZBH HR 2X
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor 2403009 SMBR HR 22
SBERBANK d.d. Zagreb 2503007 VBCR HR 22
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina 2412009 SBSL HR 2X
SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split 2330003 SOGE HR 22
ŠTEDBANKA d.d. Zagreb 2483005 STED HR 22
TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. Zagreb 6717002 ASBZ HR 22
VABA d.d. BANKA  Varaždin 2489004 VBVZ HR 22
VENETO BANKA d.d.. Zagreb 2381009 CCBZ HR 2X
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 2360000 ZABA HR 2X
 
Vodeći brojevi banaka  

* Dana 1. prosinca 2014. Banco Popolare Croatia d.d. se pripojila OTP banci Hrvatska d.d.
Temeljem članka 12. stavak 2. Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa ("Narodne novine", br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013, i 10/2014.) u slučaju pripajanja jedne kreditne institucije drugoj transakcijski računi koje je na ime korisnika platnih usluga otvorila kreditna institucija koja se pripojila drugoj kreditnoj instituciji mogu se koristiti najduže u razdoblju od jedne godine od provedenog pripajanja.
Slijedom navedenoga, obračun platnih transakcija po transakcijskim računima koji u konstrukciji računa sadrže vodeći broj Banco Popolare Croatia d.d. (4115008) u međubankovnim platnim sustavima obavljat će se preko obračunskog računa OTP banke Hrvatska d.d. u Nacionalnom klirinškom sustavu (2407000) i računa OTP banke Hrvatska d.d. u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja. Rok iz članka 12. stavak 2. navedene Odluke započinje dana 2. prosinca 2014.