PRIOPĆENJE ZA JAVNOST, 9. listopada 2015.


UPRAVA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA 8. LISTOPADA DONIJELA ODLUKU O SANACIJI JADRANSKE BANKE d.d. ŠIBENIK

Hrvatska narodna banka, sukladno Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, objavljuje Odluku o otvaranju postupka sanacije nad Jadranskom bankom d.d. Šibenik, koju je donijela Uprava Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) na 123. sjednici, održanoj 08. listopada 2015. godine.

Priopćenje DAB-a o ovoj Odluci možete pročitati ovdje.