SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

 

Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama provodi savjetovanje s javnošću o nacrtima propisa koji se odnose na područje rada Hrvatske narodne banke kako bi prikupila informacije o interesima, stajalištima i prijedlozima javnosti povezanima s tim nacrtima. Namjera je potaknuti zainteresirane građane da HNB obavijeste o svom mišljenju i prijedlozima glede predloženih novosti u propisima iz nadležnosti hrvatske središnje banke.
Na internetskoj stranici nalazi se godišnji plan savjetovanja s javnošću. Nacrti propisa o kojima se provode savjetovanja objavljuju se u rubrici Otvorena savjetovanja. Nakon što se savjetovanje provede, očitovanje o primljenim primjedbama, odnosno izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću postaje dostupno u rubrici Okončana savjetovanja.
 

OTVORENA SAVJETOVANJA

OKONČANA SAVJETOVANJA

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2016.