ZAKONI - ARHIVA

 

 

bullet Zakon o kreditnim institucijama

Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 117/2008. (od 13. listopada 2008. godine), a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredbi članka 36. stavka 4., članka 56. točke 2., članka 72. do 78., članka 81. do 86., članka 92., članka 127. stavka 3. do 6., članka 158. stavka 2. točke 3., članka 160. stavka 3., članka 209. do 217., članka 219., članka 220., članka 222., članka 227., članka 228. stavka 1. točke 2., članka 282. stavka 4. i 5., članka 285., članka 286. stavka 6., članka 287. do 291., članka 293. do 294., članka 296. stavka 4., članka 298., članka 300., članka 301. stavka 2., članka 303. i članka 331. do 359. ovoga Zakona koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 

bullet Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 74/2009.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 153/2009.)
bullet Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 108/2012.)
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
(NN, br. 54/2013.)
bullet Zakon o kreditnim institucijama - neslužbeni pročišćeni tekst -
(NN, br. 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.)
 
bullet Zakon o bankama
(objavljen u NN, br. 84 od 17. srpnja 2002.)
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banke te nadzor nad poslovanjem banke.
 
bullet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
(objavljen u NN, br. 141 od  27. prosinca 2006. stupio na snagu 1. siječnja 2007.)