ODLUKE IZ PODRUČJA CENTRALNOBANKARSKIH OPERACIJA

ažurirano 17. veljače 2016.

Stalno raspoložive mogućnosti

Obvezna pričuva

Kamatne stope

Mjere za praćenje likvidnosti banaka

Novčano tržište

Tržište stranih sredstava plaćanja

Minimalno potrebna devizna potraživanja

Potraživanja i obveze u stranim sredstvima plaćanja

Tečajna lista

Ostale odluke