NADZOR BANAKA
(odluke, upute i obrasci)

ažurirano 26. veljače 2016.

Arhiva
 
Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu
(NN 129/2015.)
 
Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja
(NN br. 76/2015.)
 
Odluka o sustavu unutarnjih kontrola 
(NN br. 1/2015.)
 
Odluka o upravljanju rizicima 
(NN br. 1/2015.)
 
Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge 
(NN br. 2/2015.)
Informativna lista ponude kredita u domaćoj valuti za potrošače  
 
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015.
(NN br. 139/2014.)
 
Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
(NN br. 127/2014.)
 
Dodatna izvješća za analizu grupe kreditnih institucija 
 
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 (neslužbeni pročišćeni tekst)
(NN, br. 84/2014., 116/2014., 16/2015., 67/2015. i 119/2015.)
 
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013  PDF 265 KB
(NN, br. 84/2014.)
 
 
 
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija - neslužbeni pročišćeni tekst PDF 185 KB
(NN br. 78/2014 i 67/2015.)
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija  PDF 185 KB 
(NN br. 78/2014.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija  PDF 211 KB
(NN br. 67/2015.)
 
Odluka o primicima radnika PDF 127 KB
(NN br. 73/2014.)
 
Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja  PDF  73 KB 
(NN, br. 47/2014.)

Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (neslužbeni pročišćeni tekst)
(NN, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015. i 119/2015.)
Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija   PDF  312 KB
(NN, br. 41A/2014.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija  PDF 46 KB
(NN, br. 127/2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija  PDF 46 KB
(NN, br. 67/2015.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija  PDF 195 KB 
(NN, br. 119/2015.)

Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija   PDF 223 KB 
(NN, br. 41A/2014.)

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu   PDF 54 KB 
(NN, br. 41A/2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
(NN, br. 51/2015.)

Odluka provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu - neslužbeni pročišćeni tekst - 
(NN, br. 41A/2014. i 51/2015.)

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke   PDF 103 KB  
(NN, br. 41A/2014.)

Ispravak Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke  PDF 280 KB  
(NN, br. 47/2014.)

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke – OBRASCI    87 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke  PDF 92 KB
(NN, br. 69/2015.)

 
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera  PDF 
(NN, br. 23/2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera  PDF 
(NN, br. 55/2014.)
 
Odluku o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije  PDF 164 KB  
(NN, br. 20/2014.)
 
Odluku o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti  PDF 250 KB  
(NN, br. 51/2014.)

Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom  PDF 250 KB  
(NN, br. 20/2014.)
  • Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom OBRASCI  
Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom  PDF 51 KB
(NN, br. 41A/2014.)
 
Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  232 KB  
(NN, br. 8/2014. i 61/2014.)

Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala  PDF  237 KB  
(NN, br. 8/2014.)

Odluka o izmjenama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala  PDF  36 KB  
(NN, br. 61/2014.)
 
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva - neslužbeni pročišćeni tekst

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva  
(NN, br. 160/2013.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
(NN, br. 140/2015.)

 
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji 
(NN, br. 14/2014.)
  • Prilog 1 Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora  DOC
  • Prilog 2 Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije  DOC
  • Prilog 3 Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak  DOC
 
Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom   PDF 93 KB 
(NN, br. 37/2010.)
 
 
 
 
 
 
 


 

 

TEHNIČKE UPUTE ZA RAD S INTERNETSKIM APLIKACIJAMA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

Uputa za rad s aplikacijom Kontrola kreditnih institucija

Uputa za rad s aplikacijom COREP i FINREP izvješća

Uputa za rad s aplikacijom Veliki dužnici kreditnih institucija

 
KONTNI PLAN ZA BANKE
Odluka o kontnom planu za banke  (pročišćeni tekst)  PDF  407 KB
(NN, br. 115/2003., 39/2004. i 29/2006.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za banke  PDF  282 KB
(NN, br. 29/2006.)

Uputa za primjenu kontnog plana za banke  (pročišćeni tekst)  PDF  369 KB
(NN, br. 115/2003., 39/2004. i 29/2006.)
 
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka  PDF 197 KB
(NN, br. 62/2008.)