TEHNIČKI STANDARDI

ažurirano 5. veljače 2016.

REGULATORNI TEHNIČKI STANDARDI

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (SL L 21, 28.1.2016.)
(Službeni list EU L 28/2016)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14. (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 21/2016)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 оd 16. listopada 2015. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju opći uvjeti djelovanja kolegija supervizora (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 21/2016)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 оd 2. srpnja 2015. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 263/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1556 оd 11. lipnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za prijelazni tretman izloženosti po vlasničkim ulaganjima u skladu s IRB pristupom (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 244/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 оd 28. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavu informacija u vezi s usklađenosti institucija sa zahtjevom za protuciklički zaštitni sloj kapitala u skladu s člankom 440. (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 244/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 150/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/850 оd 30. siječnja 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 135/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/585 оd 18. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju razdoblja marže za rizik Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 98/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/488 оd 4. rujna 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 78/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 оd 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 1/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija
(Službeni list EU L 1/2015)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1310/2014 od 8. listopada 2014. o privremenom sustavu djelomičnih uplata doprinosa za pokrivanje administrativnih rashoda Jedinstvenog sanacijskog odbora tijekom privremenog razdoblja Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 354/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1222/2014 od 8. listopada 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sistemski važnih institucija Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 330/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1187/2014 od 2. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje ukupne izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba u vezi s transakcijama s odnosnom
(Službeni list EU L 324/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1151/2014 od 4. lipnja 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda u području informacija koje se priopćuju pri ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga
(Službeni list EU L 309/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1152/2014 od 4. lipnja 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje geografskog položaja relevantnih kreditnih izloženosti za izračun stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnih za instituciju
(Službeni list EU L 309/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 625/2014 od 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku
(Službeni list EU 174/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 604/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije
(Službeni list EU L 167/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 523/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za utvrđivanje uske veze između vrijednosti pokrivenih obveznica institucija i vrijednosti njihove imovine
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 524/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje si međusobno dostavljaju nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 525/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za definiciju tržišta
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 526/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za utvrđivanje zamjenske marže i ograničenih manjih portfelja za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 527/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju kategorije instrumenata koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu institucije kao društva koje trajno posluje i primjereni su za primjenu za potrebe varijabilnih primitaka
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 528/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku
(Službeni list EU L 148/2014)

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 528/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku
(Službeni list EU L 265/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 529/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za procjenu značaja proširenja i promjena pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima i naprednog pristupa
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 530/2014 od 12. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za daljnje definiranje značajnih izloženosti i pragova za interne pristupe specifičnom riziku u knjizi trgovanja
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 od 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije
(Službeni list EU L 148/2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 183/2014 od 20. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se pobliže određuje način izračuna specifičnih i općih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik
(Službeni list EU L 57/2014)

 

PROVEDBENI TEHNIČKI STANDARDI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 оd 16. listopada 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje proces zajedničkog odlučivanja u vezi sa zahtjevom za izdavanje određenih bonitetnih odobrenja na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 21/2016)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 оd 16. listopada 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu određivanja operativnog funkcioniranja kolegija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 21/2016)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2344 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu valuta u kojima je raspoloživost likvidne imovine ograničena u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 330/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 оd 27. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s visokokoreliranim valutama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 313/2015)

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1278 оd 9. srpnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u pogledu uputa, obrazaca i definicija (SL L 205, 31.7.2015.) 
(Službeni list EU L 210/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1278 оd 9. srpnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u pogledu uputa, obrazaca i definicija (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 205/2015)

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/880 od 4. lipnja 2015. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 143, 9.6.2015)
(Službeni list EU L 244/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/880 оd 4. lipnja 2015. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 143/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/227 od 9. siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 48/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/233 оd 13. veljače 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s valutama u kojima je prihvatljivost kod središnje banke iznimno usko definirana u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 39/2015)

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/81 od 19. prosinca 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta primjene Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima jedinstvenom fondu za sanaciju
(Službeni list EU L 15/2015)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/79 оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s opterećenosti imovine, jedinstvenim obrascem s točkama podataka i pravilima validacije (Tekst značajan za EGP)
(Službeni list EU L 14/2015)

Provedbena odluka Komisije 2014/908/EU od 12. prosinca 2014. o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 359/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1317/2014 od 11. prosinca 2014. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP
(Službeni list EU L 355/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. r. 1030/2014 od 29. rujna 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu jedinstvenih formata i datuma za objavu vrijednosti koje se upotrebljavaju za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 284/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 945/2014 od 4. rujna 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu relevantnih indeksa diversificiranih na odgovarajući način u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 265/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 926/2014 od 27. kolovoza 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti o ostvarivanju prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 254/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 191/2014)

2014/477/EU: Odluka Europske središnje banke od 2. srpnja 2014. o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 (ESB/2014/29)
(Službeni list EU L 214/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 710/2014 od 23. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu uvjeta primjene postupka zajedničkog odlučivanja za bonitetne zahtjeve specifične za instituciju u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 188/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 650/2014 od 4. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 185/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 591/2014 od 3. lipnja 2014. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 165/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 602/2014 od 4. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za olakšavanje konvergencije nadzornih praksi u pogledu provedbe dodatnih pondera rizika u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 166/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 620/2014 od 4. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu razmjene informacija između nadležnih tijela matičnih država članica i država članica domaćina u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 172/2014)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 od 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
(Službeni list EU L 355/2013)

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013 od 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 355 od 31. prosinca 2013.)
(Službeni list EU L 199/2014)

Izbornik vrsta instrumenata regulatornoga kapitala za potrebe objave informacija o regulatornom kapitalu kreditnih institucija