REDOVNE PUBLIKACIJE - BILTEN

12. veljače 2016.

Broj 221 - VELJAČA 2015.

Objašnjenje podataka o industrijskoj proizvodnji koje objavljuje Hrvatska narodna banka  PDF

Bilten
ISSN 1334-0042

Bilten br. 221

Dodatak – Sezonski prilagođene vremenske serije

Arhiv

 

Bilten je mjesečna publikacija Hrvatske narodne banke, a sastoji se od dva osnovna dijela:

Informacija o gospodarskim kretanjima prikazuje recentne ekonomske trendove na području realnog sektora i cijena, monetarna i fiskalna kretanja te razvoj platne bilance.

Statistički pregled u prvom redu sadrži statističke podatke koje objavljuje Hrvatska narodna banka: analitičke račune bankovnog sektora, kamatne stope i određene pokazatelje kretanja na novčanom i deviznom tržištu, te platne bilance i inozemnog duga.