REDOVNE PUBLIKACIJE - FINANCIJSKA STABILNOST

ažurirano 5. veljače 2016.


ISSN 1846-940X
Broj 16, veljača 2016. 
Podaci uz Financijsku stabilnost br. 16.

Broj 15, srpanj 2015.
Broj 14, veljača 2015.
Broj 13, srpanj 2014.
Broj 12, veljača 2014.
Broj 11, srpanj 2013.
Broj 10, siječanj 2013.
Broj 9, lipanj 2012.
Broj 8, siječanj 2012.
Broj 7, lipanj 2011.
Broj 6, siječanj 2011.
Broj 5, srpanj 2010.
Broj 4, veljača 2010.
Broj 3, lipanj 2009.
Broj 2, veljača 2009.
Broj 1, lipanj 2008.

 

Publikacija “Financijska stabilnost” nastavlja se na prijašnju publikaciju “Makrobonitetna analiza”, s tim da je veći naglasak stavljen na buduća kretanja pri ocjeni financijske stabilnosti. U njoj se analiziraju glavni rizici za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem djeluju kreditne institucije te stanja u glavnim sektorima koji se zadužuju, kao i sposobnost kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju materijalizacije tih rizika. Raspravlja se i o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Analiza je usmjerena na bankarski sektor zbog njegove dominantne uloge u financiranju gospodarstva.

Svrha je objavljivanja ove publikacije sustavno informiranje sudionika financijskih tržišta, drugih institucija i šire javnosti o ranjivostima i rizicima koji prijete stabilnosti financijskog sustava kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. Osim toga, želi se povećati i transparentnost u djelovanju Hrvatske narodne banke usmjerenom na smanjenje glavnih ranjivosti i rizika te na jačanje otpornosti financijskog sustava na moguće šokove koji bi imali znatne negativne učinke na gospodarstvo. Ova bi publikacija trebala potaknuti i olakšati širu stručnu raspravu o pitanjima vezanim uz financijsku stabilnost. Sve to zajedno trebalo bi pridonijeti očuvanju povjerenja u financijski sustav, a time i njegovoj stabilnosti.