REDOVNE PUBLIKACIJE - MAKROBONITETNA ANALIZA

ažurirano 18. ožujka 2008.


ISSN 1845-6057

BROJ 6 - prosinac 2007.
BROJ 5 - rujan 2007.
BROJ 4 - prosinac 2006.
BROJ 3 - srpanj 2006.
BROJ 2 - prosinac 2005.
BROJ 1 - srpanj 2005.

"Makrobonitetna analiza" bila je redovita publikacija HNB-a koja se objavljivala od srpnja 2005. godine. Ona je opću i stručnu javnost informirala o funkcioniranju hrvatskoga financijskog sustava te o njegovoj povezanosti s gospodarstvom, javnim sektorom i međunarodnim okružjem. U središtu pozornosti "Makrobonitetne analize" bilo je prepoznavanje mogućnosti razvoja financijskog sustava u njegovoj osnovnoj ulozi pouzdanog čuvara nacionalne štednje i djelotvornog izvora likvidnosti i kapitala. Istodobno, "Makrobonitetna analiza" isticala je poteškoće i opasnosti koje stoje na tom razvojnom putu zbog neizbježne prisutnosti mnogobrojnih rizika kojima su u suvremenom poslovanju izloženi financijski posrednici i svi ostali sudionici na financijskim tržištima.

Ova publikacija također je povezivala teme starijih redovitih publikacija HNB-a, "Biltena HNB-a" i "Biltena o bankama", od kojih se prva uglavnom bavi makroekonomskim kretanjima i monetarnom politikom, dok druga opisuje promjene u strukturi i funkcioniranju bankarskog sektora i u njegovu nadzornom i regulativnom mehanizmu. Međutim, "Makrobonitetna analiza" javnosti je predstavljala i prethodno neobjavljivane teme poput zaduženosti realnog sektora, funkcioniranja sektora nebankarskih financijskih posrednika i kvalitete institucionalnog okvira financijskog sustava.

Smjernice za izradu i definicija makrobonitetne analize dane su još 2000. godine u publikaciji "Macroprudential Indicators of Financial System Soundness" (IMF Occasional Paper, 192). Novije smjernice, na kojima se uglavnom zasnivala u ovoj publikaciji iznesena analiza, datiraju iz svibnja 2003. godine, kad je objavljena publikacija MMF-a "Financial Soundness Indicators – Background Paper".

Posljednji broj publikacije "Makrobonitetna analiza" objavljen je u prosincu 2007., nakon čega je zamijenjena publikacijom "Financijska stabilnost".