POVREMENE PUBLIKACIJE - PREGLEDI

 

Pregledi
ISSN 1334-0085

Obilježja tržišta rada i određivanja plaća u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduzeća
Marina Kunovac i Andreja Pufnik
P - 27 listopad 2015.

Features of the Labour Market and Wage Setting in Croatia: Firms Survey Results
by Marina Kunovac and Andreja Pufnik
S - 19 October 2015

Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike
Mirna Dumičić
P - 26 kolovoz 2015.

A Brief Introduction to the World of Macroprudential Policy
by Mirna Dumičić
S - 18 August 2015

Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji – značenje za Hrvatsku
Mislav Brkić i Ana Šabić
P - 25 svibanj 2014.

Framework for Monitoring Macroeconomic Imbalances in the European Union – Significance for Croatia
by Mislav Brkić and Ana Šabić
S - 17 October 2014

Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka
Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak
P - 24 kolovoz 2008.

Results of the Fifth CNB Bank Survey
by Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić and Ivan Huljak
S - 15 November 2008

Analiza poslovanja stambenih štedionica: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica
Mladen Mirko Tepuš
P - 23 ožujak 2006.

Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu
Tatjana Ružić
P - 22 siječanj 2006.

Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj
Igor Ljubaj
P - 21 listopad 2005.

Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka
Tomislav Galac i Lana Dukić
P - 20 kolovoz 2005.

Results of the Fourth CNB Bank Survey
by Tomislav Galac and Lana Dukić
S - 16 December 2008

Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom na ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska?
Michael Faulend, Davor Lončarek, Ivana Curavić i Ana Šabić
P - 19 svibanj 2005.

EU Criteria with Special Emphasis on the Economic Convergence Criteria – Where is Croatia?
by Michael Faulend, Davor Lončarek, Ivana Curavić and Ana Šabić
S - 13 July 2005

Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj
Mladen Mirko Tepuš
P - 18 studeni 2004.

An Analysis of Housing Finance Models in the Republic of Croatia
by Mladen Mirko Tepuš
S - 12 April 2005

Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga?
Tomislav Galac
P - 17 rujan 2004.

Does Croatia Need Risk- Based Deposit Insurance Premia?
by Tomislav Galac
S - 10 February 2005

Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku
Alen Škudar
P - 16 kolovoz 2004.

Survey and Analysis of Foreign Direct Investment in the Republic of Croatia
by Alen Škudar
S - 9 November 2004

Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga?
Michael Faulend, Evan Kraft
P - 15 kolovoz 2004.

How Can Croatia’s Deposit Insurance System Be Improved?
by Michael Faulend and Evan Kraft
S - 11 February 2005

Rezultati trećega HNB-ova anketiranja banaka: Hrvatski bankarski sektor u fazi konsolidacije i tržišnog pozicioniranja od 2000. godine do danas
Tomislav Galac
P - 14 veljača 2003.

Results of the Third CNB Bank Survey: Croatian Banking in the Consolidation and Market Positioning Stage, 2000 – 2002
by Tomislav Galac
S - 14 December 2005

Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIIW-u
Evan Kraft i Tihomir Stučka
P - 13 rujan 2002.

Fiscal Consolidation, External Competitiveness and Monetary Policy: A Reply to the WIIW
by Evan Kraft and Tihomir Stučka
S - 8 May 2002

Deset godina tranzicije
Warren Coats i Marko Škreb
P - 12 lipanj 2002.

Ten Years of Transition
by Warren Coats and Marko Škreb
S - 7 April 2002

Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Mladen Mirko Tepuš
P - 11 siječanj 2002.

An Analysis of the Operation of Building Societies in the Republic of Croatia
by Mladen Mirko Tepuš
S - 6 April 2002

Vremenska konzistentnost i pozitivna teorija monetarne politike - teoretski temelji institucionalnog ustroja središnje banke
Maroje Lang
P - 10 siječanj 2002.

Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Ante Babić, Andreja Pufnik i Tihomir Stučka
P - 9 listopad 2001.

Promet i ostvareni tečajevi na deviznom tržištu u Hrvatskoj
Tihomir Stučka
P - 8 rujan 2001.

Value at Risk (Rizičnost vrijednosti)
Dražen Mikulčić
P - 7 kolovoz 2001.

Što znači ulazak stranih banaka u Hrvatsku?
Tomislav Galac i Evan Kraft
P - 6 travanj 2001.

What Has Been the Impact of Foreign Banks in Croatia?
by Tomislav Galac and Evan Kraft
S - 4 December 2000

Kreditna politika hrvatskih banaka: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja banaka
Evan Kraft s Hrvojem Dolencem, Mladenom Dulibom, Michaelom Faulendom, Tomislavom Galcem, Vedranom Šošićem i Mladenom Mirkom Tepušem
P - 5 travanj 2001.

The Lending Policies of Croatian Banks: Results of the Second CNB Bank Interview Project
by Evan Kraft with Hrvoje Dolenec, Mladen Duliba, Michael Faulend, Tomislav Galac, Vedran Šošić and Mladen Mirko Tepuš
S - 3 December 2000

Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske
Ankica Kačan
P - 4 listopad 2000.

Valutna kriza: Pregledi teorija i iskustava 1990-ih
Ante Babić i Ante Žigman
P - 3 veljača 2000.

Currency Crises: Theoretical and Empirical Overview of the 1990s
by Ante Babić and Ante Žigman
S - 5 October 2001

Problemi banaka: Uzroci, načini rješavanja i posljedice
Ljubinko Jankov
P - 2 siječanj 2000.

Banking Sector Problems: Causes, Solutions  and Consequences
by Ljubinko Jankov
S - 1 March 2000

Bankovni sustav u 1998. godini
P - 1 prosinac 1999.

Banking System in 1998
S - 2 March 2000

Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj: Pogled iznutra
Marko Škreb
rujan 1998.

Analiza kreditne politike hrvatskih banaka
Evan Kraft, Marko Curavić, Michael Fulend i Mladen Mirko Tepuš
ožujak 1998.