POVREMENE PUBLIKACIJE - PREGLEDI

 

 

Ante Babić i Ante Žigman

Valutne krize: Pregled teorija i iskustva 1990-tih

P - 2
siječanj 2000.

U radu se daje pregled teorija valutnih kriza, metoda njihova predviđanja, implikacija valutnih kriza za ekonomsku politiku, kao i epizoda valutnih kriza u 1990-im godinama. Teoretski modeli valutnih kriza mogu se podijeliti na tri generacije modela. Modeli prve generacije, koji počinju radom P. Krugmana 1970-ih godina, zatim druga generacija, koja počinje radovima M. Obstfelda, te treća generacija modela koja je proizašla iz iskustava azijske krize. Mogućnosti predviđanja krize svakako su velik izazov koji bi trebalo dosegnuti boljom suradnjom privatnih investitora i onih koji vode ekonomsku politiku. No svako dovoljno rano prepoznavanje krize i poduzimanje akcije može omogućiti izbjegavanje krize. Tečajni režim svakako je jedan od bitnih elemenata koji može dovesti do krize stoga je bitno uzeti u obzir i promjene tečajnog režima. Azijska, ruska i brazilska kriza još su jedanput pokazale da je potrebna prilagodba međunarodnoga financijskog sustava kako bi se smanjila mogućnost pojave krize i njezina velićina. Privatni sektor, kao i nacionalne vlade, te međunarodne financijske institucije poput MMF-a imaju glavnu ulogu u tom procesu.

PDF  232 KB