POVREMENE PUBLIKACIJE - PREGLEDI

 

 

Michael Faulend i Evan Kraft

Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga?

P - 15
kolovoz 2004.

U ovom se radu istražuju potencijalno slabe točke postojećeg sustava osiguranja štednih uloga u Hrvatskoj. Najveće mane sustava nalaze se u elementima njegova dizajna koji neadekvatno rješavaju pitanje moralnog hazarda. Slijedom dobrih iskustava brojnih zemalja i Direktive EU o osiguranju štednih uloga sugeriraju se načini poboljšanja postojećeg sustava. Pritom se posebna pažnja usmjerava na ublažavanje problema moralnog hazarda. No, razmatraju se i mogućnosti za neutralizaciju preostala dva problema: negativne selekcije i problema odnosa principala i agenta (engl. principal-agent problem). Između ostaloga, posebno se naznačuju (dodatne) “točke” našega sustava osiguranja koje će trebati modificirati kako bi on bio u potpunosti usklađen sa zakonodavstvom EU. Naposljetku, raspravlja se i o najboljem trenutku za provedbu predloženih promjena, odnosno poboljšanje sustava.

PDF 193 KB