STATISTIKA

 

Hrvatska narodna banka obavlja poslove službene statistike u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/2003, 75/2009, 59/2012 i 12/2013 - pročišćeni tekst), članka 86. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (NN, br. 75/2008 i 54/2013) te posebnih zakona.

Hrvatska narodna banka prikuplja i statistički obrađuje podatke dobivene od Republike Hrvatske i drugih tijela državne vlasti te kreditnih institucija i drugih pravnih i fizičkih osoba, surađuje s nadležnim tijelima izvan Republike Hrvatske, s međunarodnim institucijama i organizacijama te s tijelima i institucijama Europske unije. Nadalje, jedinstvenim propisivanjem obrazaca i drugim metodama i mjerama Hrvatska narodna banka, u okviru svoje nadležnosti, pridonosi ujednačavanju postupka prikupljanja, obrade i raspodjele obrađenih statističkih podataka. Podzakonskim propisom utvrđuje popis statističkih podataka koji su joj potrebni i oblik u kojem će se podaci dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, osobe koje će takve podatke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci i pravila u vezi s povjerljivošću koja će vrijediti za statističke podatke namijenjene Hrvatskoj narodnoj banci.

U okviru Sektora statistike obavljaju se ovi poslovi: prikupljanje podataka od obveznika statističkog izvješćivanja HNB-a, obrada podataka te izrada statističkih izvještaja za potrebe domaćih i inozemnih korisnika, razvoj statističke metodologije, regulative i statističkog sustava u cjelini.

 

 

reference
Ekonomski indikatori
publikacije
Bilten
Godišnje izvješće
SPF
Bilten o bankama
Povremene
propisi
Zakon
Odluke
Materijali MMF-a
putokazi
DZS