LICENCIRANJE

ažurirano 12. lipnja 2014.

Priručnik za licenciranje 

Priručnik za licenciranje je izrađen u cilju ujednačavanja o ubrzavanja postupaka koji se vode povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja i suglasnosti propisanim Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Osim toga, pridonijet će i boljem razumijevanju predmetnih poslova kod svih podnositelja zahtjeva u okviru obvezujućih odredbi navedenih zakona.
Priručnik je namijenjen podnositeljima zahtjeva, a sadrži opis postupka koji se provodi kod svih vrsta zahtjeva i popis informacija koje Hrvatska narodna banka smatra neophodnima za analizu i odlučivanje o zahtjevima. Radi jednostavnosti i jasnoće informacija koje je sukladno Zakonu o kreditnim institucijama potrebno dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, priložen je i obrazac zahtjeva i uputa za popunjavanje obrazaca sa opisom informacija koje zahtjevi moraju sadržavati.
 
  OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ILI SUGLASNOSTI (doc)  UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA (pdf) 
1. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga (odobrenja za rad nove kreditne institucije) Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga (odobrenja za rad nove kreditne institucije)
2. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
3. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje pripajanje/spajanje druge kreditne institucije ili druge pravne osobe i odobrenje za pripajanje kreditne institucije drugoj kreditnoj instituciji Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje/spajanje druge kreditne institucije ili druge pravne osobe i odobrenje za pripajanje kreditne institucije drugoj kreditnoj instituciji
4. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za razdvajanje/odvajanje/prijenos dijela imovine i razmjernog dijela obveza na drugu kreditnu instituciju Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za razdvajanje/odvajanje/prijenos dijela imovine i razmjernog dijela obveza na drugu kreditnu instituciju
5. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u drugoj državi članici Europske unije Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u drugoj državi članici Europske unije
6. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije u trećoj državi
7. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države za rad na teritoriju RH Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države za rad na teritoriju RH
8. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države za rad na teritoriju RH Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje predstavništva kreditne institucije iz treće države za rad na teritoriju RH
9. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci koja namjerava poslovati kao banka Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad štednoj banci koja namjerava poslovati kao banka
10. Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
11.
  1. Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanje predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije
  2. Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije
  3. Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak
 
12. Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti kreditnoj instituciji za stjecanje udjela ili većinskog prava odlučivanja u drugoj pravnoj osobi Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje suglasnosti kreditnoj instituciji za stjecanje udjela ili većinskog prava odlučivanja u drugoj pravnoj osobi
13. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja na opće uvjete poslovanja stambenih štedionica  Uputa za popunjavanje obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja na opće uvjete poslovanja stambenih štedionica 

 

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE