SMJERNICE HNB-a


ažurirano 5. ožujka 2014.

Smjernice o depozitima stanovništva koji podliježu različitim odljevima za potrebe izvještavanja o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva  PDF

Smjernice za objavu Općih uvjeta poslovanja i izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja kreditnih institucija u poslovanju s potrošačima  PDF 

Metodologija obavljanja validacije naprednog pristupa za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik  PDF 224 KB

Smjernice u postupku priznavanja i praćenja vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika  PDF  183 KB

Stajališta Hrvatske narodne banke o korporativnom upravljanju u bankama  PDF  199 KB
Ovaj dokument, zamišljen kao polazište za pripremu smjernica za korporativno upravljanje u bankama, upućen je poslovnim bankama koje su zamoljene za mišljenje kako bi suradnja središnje banke i poslovnih banaka rezultirala pripremom što kvalitetnijih smjernica.

Smjernice za upravljanje kreditnim rizikom koji proizlazi iz plasmana stanovništvu (fizičkim osobama)  PDF 165 KB

Smjernice za upravljanje valutno induciranim kreditnim rizikom  PDF 70 KB

Smjernice za upravljanje informacijskim sustavom u cilju smanjenja operativnog rizika  PDF 507 KB

Smjernice za adekvatno upravljanje rizikom eksternalizacije  PDF 132 KB

 

REFERENCIJE
REDOVNE PUBLIKACIJE
POVREMENE PUBLIKACIJE
DOKUMENTI EU
Propisi Europske unije vezane uz poslovanje kreditnih institucija
EUROPSKO TIJELO ZA BANKARSTVO
BAZELSKI ODBOR ZA SUPERVIZIJU BANAKA
Prijevodi odabranih materijala povezanih sa supervizijom banaka
MATERIJALI MMF-a
PROPISI I SMJERNICE